۱۳۹۳ مهر ۷, دوشنبه

اعمال خشونت و ضرب و شتم علیه دراویش گنابادی محکوم است

جمهوری اسلامی که یک حکومت فراگیر و مستبد است، در طول حکومت سی و چند ساله خود بارها نشان داده که هیچ صدایی را به جز تک صدای حزب حاکم تحمل نمی کند. این حکومت دینی و ایدئولوژیک که خود را اسلامی می نامد نه تنها پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده  در قانون اساسی مصوب خود را از حقوق شهروندی و اجتماعی محروم ساخته است، بلکه حتی به پیروان مذاهب مختلف اسلامی هم اجازه اظهار نظر و فعالیت نمی دهد و این را در طریقه برخوردش با فرقه های مختلف مسلمین اعم از شیعیان، سنی ها، دراویش و .. به خوبی می توان مشاهده کرد.
آقای کاظمینی بروجردی  که خود اسیر استبداد ستمدینی است،  تاکنون بارها خطر وجود چنین حکومت ایدئولوژیک و دیکتاتوری دینی را با فریاد رسا گوشزد کرده است.
اکنون با بررسی اخبار رسیده از سرکوب دراویش گنابادی که تنها گناهشان درخواست ایفای حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است، باز هم این موضوع آشکار می شود که این حکومت به هیچ مرام و آیینی پایبند نیست و از مفاهیم ایدئولوژیک تنها در راستای استثمار مردم و پیشبرد اهدافش و ایجاد مشروعیت برای خود سوء استفاده می کند.
در اینجا ضمن ابراز تاسف از ادامه روند سرکوب و برخورد خونین با هموطنان درویش، این رفتار حکومت دیکتاتوری را محکوم می کنیم و از مجامع داخلی و بین المللی خواستار پیگیری حقوقی این جنایات هستیم.  

هواداران آقای کاظمینی بروجردی 

هیچ نظری موجود نیست: