۱۳۹۳ مرداد ۱۶, پنجشنبه

نگرانی از وضعیت جسمی آقای کاظمینی بروجردی و درخواست دیدار با پزشک مستقل

روز چهارشنبه مورخه 15 مرداد، ساعت 8 صبح آقای کاظمینی بروجردی هنگام راه رفتن بیهوش شد و بعد از 45 دقیقه، در بهداری زندان اوین به هوش آمد، وخامت وضعیت جسمی ایشان منجر به حضور 5 پزشک می شود که در میان آنها، رئیس بهداری اوین و پزشک داخلی بهداری بوده است.
  هنگامی که آقای بروجردی نتیجه وضعیت خود را جویا می شود،آنها در پاسخ تنها اظهار داشتند که باید توسط دکتر متخصص ویزیت شود و با حال وخیمی که داشتند بدون هیچ درمانی ایشان را به سلولشان برگرداندند.
آقای کاظمینی بروجردی در آستانه نهمین سال محکومیت به سر می برد، تا کنون یک ساعت هم  مرخصی درمانی نداشته و به صورت ممتد در زندان بوده است.  مسئولین دادگاه ویژه روحانیت استفاده از دارو و درمان را برایشان منوط به کوتاه آمدن از مواضع این زندانی  مخالف ولی فقیه گذاشته اند.
متاسفانه با وجود بیماری هایی که در این سالها ایشان در زندان مبتلا شده اند، تاکنون اقدام موثری برای درمان شان صورت نداده اند، به همین علت خانواده این زندانی دگر اندیش ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ایشان خواهان حضور یک پزشک مستقل زیر نظر سازمانهای بین المللی برای درمان آقای بروجردی هستند.


هیچ نظری موجود نیست: