۱۳۹۳ مرداد ۳, جمعه

انتقال آقای کاظمینی بروجردی به انباری مخروبه در بند ویژه روحانیت

آقای سید حسین کاظمینی بروجردی به همراه سایر زندانیان این بند روز چهارشنبه به انباری مخروبه ای در بند ویژه روحانیت منتقل شدند.
آقای کاظمینی بروجردی در سلولی نگه داری می شدند که در اثر ماجرای آتش سوزی دهم تیرماه در بند روحانیت، و عدم رسیدگی مقامات زندان در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته بود و به گفته خود مسئولین زندان، سقف آن در حال ریزش بوده است.
مسئولین زندان، زندانیان بند را به یک انباری مخروبه، تنگ و تاریک بردند که پر از وسایل اسقاطی و خاک آلود بوده است، و آنها را مجبور کردند که این وسایل را خالی کنند و به حدی انباری کثیف بوده که تمیز کردن آن چندین ساعت به طول انجامیده است. 

همچنین از صبح امروز پنجشنبه دوم مرداد تعدادی را از بیرون زندان آورده بودند تا سلول قبلی را تعمیر کنند و زندانیان را مجبور کردند که نخاله های سلول قبلی را بار کامیون کنند که بخاطر سختی این کار اجباری و گرمای شدید تابستان در همان ساعات اولیه قلب آقای کاظمینی بروجردی به شدت دچار عارضه شده و یکی از زندانیان دیگر هم به دلیل کار سنگین از حال رفته بود.
 یکی از افرادی که برای تعمیر سلول آورده بودند به زندانیان گفته بوده که در حین کنده کاری در آن مکان با استخوانهای مدفون شده مواجه گشته که احتمالا استخوان زندانیانی بوده که همانجا دفن شده است.

در حال حاضر در انبارمخروبه که به سلول تبدیل شده است جمعا سیزده نفر نگهداری می شوند این سلول تنگ و تاریک و بدون تهویه و هر گونه امکانات است .

هیچ نظری موجود نیست: