۱۳۹۳ مرداد ۲, پنجشنبه

موضع گیری آقای کاظمینی بروجردی در رابطه با درگیری های بین اعراب و اسراییل


اظهار نظر خامنه ای در مورد وقایع غزه: «این جنایات خارج از تصور، واقعیت ذاتی رژیم گرگ‌صفت و کودک‌کشی است که تنها علاجش "نابودی" و از "بین رفتن" است البته تا آن هنگام، مقاومت قاطع و مسلحانه فلسطینی‌ها و گسترش آن به کرانه باختری، تنها راه مقابله با این رژیم وحشی است
آیا سردمداران رژیم ستمدیدنی ایران به جز دامن زدن به جنگ و نابودی و خونریزی راه حل دیگری برای مردم بی دفاع و قربانیان هر دو طرف ندارند؟

به بهانه این اخبار مروری داریم بر موضع گیری آقای کاظمینی بروجردی در رابطه با درگیری های بین اعراب و اسراییل:

هیچ نظری موجود نیست: