۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

آقای پوتین ، آیندگان در مورد شما قضاوت سنگینی خواهند کرد

خدمت جناب پرزیدنت، آقای ولادیمیر پوتین،

درود این پیشوای توحیدی از مدخل اسارتگاه اوین بر شما،
این جانب روحانی زندانی هشت ساله، که مستمرا و بی وقفه و بدون دارو و پزشک و وکیل در مظان مرگ قرار دارم، گناهی جز اعتلای عشق الهی نداشته ام و جرمی به غیر از دفاع از آزادی فکری و استقلال بیان را در پرونده ام مشاهده نکرده ام، اینک به عنوان یک مدعی العموم که طنین عدم رضایت ملت ایران از اسلام سیاسی می باشم و پژواک مخالفت اکثریت قاطع هموطنانم با حکومت اختناق و خشونت و سانسور هستم، عرایضم را به حضورتان معروض می دارم تا لااقل در برگهای تاریخ معاصر ثبت شود و جهانیان با اسرار جنایت حکاممان آشنا گردند و اخبار پنهانی ما به تقویم پایدار و جاودان سرازیر شود.
در طول عمر انقلاب اسلامی، قاطبه رعیت ایرانی روز خوش نداشتند و شب آرامی را سپری نکردند. همواره خواسته سلطنت فقیه، صدور انقلاب و سنگرسازی در کشورهای دیگر و تامین ابزار تهاجمی و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی بوده و در این راستا، سرمایه ملی و ثروت طبیعی و اندوخته های هزاران ساله کشورمان هزینه گردید و امروز مملکتی فقیر و ورشکسته، و مردمی بیمار، علیل، ستمدیده و درمانده برجای مانده است. با کمال تاسف تمام معضلات و مشکلات را از ناحیه حمایتهای دائمی شما از هیئت حاکمه زورگو می دانیم و دیکتاتوری دینی را منبعث(برخواسته) از حضور روسیه در پشت صحنه مدیریت داخلی می یابیم.
اکنون نگاه هم میهنانم به دولت شما، بسی اسفناک و شکوه بار و خشمگینانه است. ما در اخبار می شنویم که مخالفینتان، علیه سیستم حاکم بر روسیه، تظاهرات می کنند و آزادانه حقوق خویش را مطالبه می نمایند اما در اینجا، زبان متعرض را می برند و دستهای خبرنگاران مستقل را قطع می کنند و از مراحم استبداد مذهبی تمام وطنمان آرام و ساکت و خاموش می باشد.
چگونه وجدانتان راضی می شود که فرزندان بی گناه و مظلوم ایران زمین از مایملک خداداده خود محروم باشند و اموالشان خرج سوریه و لبنان و بحرین و عراق گردد؟ آیا شنیده اید که به اقرار مسئولین امور هشتاد درصد اهالی این آب و خاک در زیر خط فقر به سر می برند؟ آقای پرزیدنت، جواب بیکاری و فلاکت و نابودی ما را چه کسی می دهد؟ شما که یک مسیحی هستید چه جوابی برای پیامبرتان دارید که پشتوانه غارتگران و متجاوزان می باشید؟ من در شرایط بد زندانم خدا را گواه می گیرم که آیندگان قضاوت سنگینی بر شما خواهند کرد.
سید حسین کاظمینی بروجردی
ایران – تهران – زندان اوین
اوریل 2014

هیچ نظری موجود نیست: