۱۳۹۲ اسفند ۲۶, دوشنبه

یورش مامورین وزارت اطلاعات به سلول آقای کاظمینی بروجردی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، مامورین وزارت اطلاعات به سلول روحانی آزادیخواه و مبارز  آقای کاظمینی بروجردییورش برده و مبادرت به هم ریختن  و تخریب وسایل شخصی وی کردند.
صبح روز شنبه مورخ  ۲۴  اسفند ماه ۱۳۹۲، مامورین وزارت اطلاعات  باهماهنگی مسئولین زندان اوین به سلول روحانی آزادیخواه  آقای کاظمینی بروجردی در بند ویژه روحانیت حمله و بند ایشان را مورد تفتیش قرار دادند و وسایل شخص او را به هم ریختند و دست به تخریب آنها زدند .
این یورش در ساعت ملاقات آقای کاظمینی بروجردی با خانواده اش صورت گرفته است و زمانی که ایشان به سلول بازگشته اند با سلول و وسائل شخصی بهم ریخته روبرو شدند .هم بندیهای ایشان برایشان توضیح دادند که ماموران وزارت اطلاعات وسائل ایشان را برای یافتن نامه و بیانیه تفتیش نمودند.
 آقای سید حسین کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی ۵۵ ساله که هشتمین سال اسارت خود را در زندان اوین بدون وقفه سپری میکند و از ناراحتی های قلبی و تنفسی و دیابت و سنگ کلیه رنج می برد و مقامات ویژه روحانیت، دسترسی ایشان به دارو و درمان را منوط به پذیرش خواسته آنها و سازش عنوان کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: