۱۳۹۲ آذر ۲۶, سه‌شنبه

ممانعت از دیدار آقای کاظمینی بروجردی با هیات نمایندگان پارلمان اروپا


 روحانی آزادیخواه آقای حسین کاظمینی بروجردی  به مدت ۶ ساعت در دادگاه ویژه روحانیت تحت بازجویی ، تهدید و شکنجه روحی قرار گرفت.
به گزارش «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » روز سه شنبه ۲۶ آذر ماه زندانی عقیدتی  آقای حسین کاظمینی بروجردی از ساعت ۱۰:۰۰ تا ساعت ۱۶:۰۰ به مدت ۶ ساعت در دادگاه ویژه روحانیت (سرکوب روحانیون)مورد بازجویی، تهدید و شکنجه های روحی قرار گرفت.علت این فشارها و اذیت وآزارها بنابه گفته فرد بازجو کننده در دادگاه ویژه روحانیت بخاطر درخواست ملاقات نمایندگان پارلمان اروپا با آقای کاظمینی بروجردی در زندان بود.در این بازجویی طولانی وی تحت فشار و شکنجه روحی قرار گرفت تا نامه ای را شخصا بنویسد و تقاضای ملاقات های سازمانها، نهاد های حقوق بشری و نمایندگان پارلمان اروپا را رد کند در غیر این صورت او را تحت شرایط سختی قرار خواهند داد و تمامی امکانات اولیه انسانی وی را قطع خواهند کرد و خانواده ایش را مورد اذیت و  آزار بیشتری قرار خواهند داد.

دادگاه ویژه روحانیت، هربار که مقامات بین المللی برای بازدید به ایران رفته و خواستار ملاقات با زندانیان عقیدتی و سیاسی میشوند، آقای بروجردی را به مکان نامعلومی منتقل میکنند تا احیانا در صورت بازدید از زندان، ایشان را نتوانند ملاقات کنند.
لازم به ذکر است آقای حسین کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی پنجاه و پنج ساله،هشتمین سال اسارت خود را در زندان اوین بدون وقفه سپری میکند.
این درحالیست که ماه گذشته مامورین دادگاه ویژه روحانیت، به عناوین مختلف وی و خانوداده اش را تحت فشارها و آزارهای متوالی قرار داده اند تا آقای بروجردی از مواضع خود کوتاه بیاید ولی وی همچنان ایستاده و مبارزات خویش را از داخل زندان ادامه میدهد و این موجب نگرانی و ترس دادگاه ویژه روحانیت نسبت به پیگیریهای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشری از وضعیت آقای بروجردی شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازجویی چندین ساعته ، تهدید و شکنجه روانی علیه روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجردی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به  رفتارهای وحشیانه علیه  روحانی آزادیخواه و زندانی آقای کاظمینی بروجردی می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۱ آذر۹۲ برابر با ۲ دسامبر ۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: