۱۳۹۲ مرداد ۱۷, پنجشنبه

پیام آقای کاظمینی بروجردی برای کنگره سکولار دموکرات های ایران

نخستین کنگره سکولار - دمکرات‌های ایران، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم اوت و در واشینگتن دی.سی. برگزارشد.
کنگره سکولار- دموکرات‌های ایران روز اول با ذکر چند پیام از شخصیت‌هایی‌ مانند آقای کاظمینی بروجردی روحانی سکولار و شاهزاده رضا پهلوی  شروع شد و با سخنرانی‌‌ها در مورد انقلاب مشروطه و سپس درباره تبعیض در رژیم اسلامی ادامه پیدا کرد.
در پیام آقای کاظمینی بروجردی که از داخل زندان ارسال شده بود، ضمن دعوت به همبستگی و همکاری همه نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور به هدف نابودی حکومت ستم دینی، بر لزوم برپایی یک حکومت سکولار در ایران تاکید شده است.
متن کامل این پیام :
پیام آقای کاظمینی بروجردی برای شرکت کنندگان کنگره سکولار دموکرات های ایران

به محضر معارضین باغیرت که هویت ایرانی، انرژی بخش حیات مقدسشان است.
درود این اسیر استبداد اسلامی بر شما، که پژواک فریادهای عدالتخواهانه این زندانی سیاسی اعتقادی هفت ساله می باشید.
برای همه فرزندان ایران به یغما رفته، طلب پیروزی دارم به راستی در حکومتی که در رأس آن دیکتاتور مادام العمر قرار دارد که به نام افریدگار جهان، جنایت میکند و به رنگ و لعاب معنویت، تیشه به ریشه شریعت می زند، دموکراسی و رفراندوم و جمهوریت، معنی و مفهومی دارد؟
شما جمع شده اید تا به داد ملتی برسید که سی و چهار سال قبل با عنوان مذهب فریب خورد و با نقاب دیانت همه چیز خود را واگذار نمود.
ای دلسوزان وطن مظلوم، به پا خیزید و از همه امکانات موجود برای امحای رژیم فاشیستی خودکامه، بهره گیرید.
وجه امتیاز هیئت حاکمه مستبد، اختلاف مخالفین است. آنچه که بقا و دوام ولایت مطلقه فقیه را تضمین میکند، دو دستگی و به هم ریختگی منکرین و محاربین حاکمان خونخوار و درنده موجود در این مملکت است. خوشبختانه در چنان باتلاقی، سردمداران مکار و کذاب جمهوری اسلامی، گیر کرده اند که هنوز بعد از اینهمه سال، مجبورند تا وعده های بنیانگذار انقلابشان را پنهان کنند و به روی خود نیاورند که با کمال مستی و پستی، مدینه فاضله اش را اعلام کرد و بهشت موعود را بشارت داد که رعیت مفلوک، در چنان جهنمی به سر می برد که هرگز در تاریخ مللی، یافت نشده و در هیچ تقویمی، ثبت نگردیده.
مایه مسرت و شادمانی است که امروز، دیگر حنای گردانندگان دروغگو و چپاولگر، رنگ نداشته و دنیا به ماهیت کثیفشان پی برده است و خلق مصیبت زده ایران، در استحاله فکری و فطری، قرار گرفته و از باورداشتهای گذشته اش، پشیمان گشته، اما هیهات که زنده کردن این سرزمین سوخته، به صدها سال نیاز دارد. غارت بیت المال و ساقط کردن صاحبان اصلی این ذخائر طبیعی، از ثروتهای آبا و اجدادی، مصلحانی میخواهد صدیق و پشت پازده به منافع شخصی و علائق نفسانی.
درخاتمه از پرودگار مهربان که بنده نواز و انساندوست است، تقاضای پیشبرد اهدافتان را دارم،
سید حسین کاظمینی بروجری
ایران- تهران - زندان اوین
مرداد 1392

هیچ نظری موجود نیست: