۱۳۹۲ مرداد ۴, جمعه

اسرار مرگ مشکوک یکی دیگر از نزدیکان آقای کاظمینی بروجردی

به گزارش ارسالی به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، آقای محمد سامنی، یکی از بستگان و معتمدین آقای بروجردی در تاریخ جمعه 21 تیرماه 1392 در سن 74 سالگی درگذشت، ایشان پدر عروس آقای بروجردی بودند، که بخاطر خویشاوندی و نزدیکی با این خانواده ، بارها از سوی دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بود. و با قید سند ملکی موقتا آزاد شده بود.
 بنابر اظهارات یکی از فرزندان ، آقای محمد سامنی بدن نیمه جان و زخمی او را در جمعه دو هفته قبل از فوت، ایشان در حوالی میدان گمرک تهران یافته اند.
ایشان پس از بهوش آمدن در بیمارستان افشا کرد که با ضربه محکمی از پشت سر وی، باعث به زمین خوردن او شده بود، او می افزاید آقای سامنی طی چند روز آخر عمر، چندین بار به هوش آمد، در آخرین روز در گفتگویی ناتمام به ما اطلاع داد:
مدتی قبل از این حادثه ، از دادگاه ویژه روحانیت به او زنگ زده بودند و گفته بودند که "با مرخصی بروجردی از زندان موافقت شده مشروط بر آنکه در حین مرخصی با مردم دیدار نکند و با خارج نیز مصاحبه نکند، شما (محمد سامنی) که ریش سفید این خاندان هستید در این زمینه مسئولید و باید هرجور که شده بروجردی را ترغیب کنید که تعهدنامه ای با خط و امضای خودش بنویسد که مخاطب آن تعهدنامه نیز مقام معظم رهبری باشد". ایشان توضیح داده است که او را تهدید کردند و هشدار دادند که باید خیلی زود ظرف دو سه هفته این کار را انجام دهد!
 بازمانده دادغدار می افزاید: طی چند سال اخیر دادگاه ویژه روحانیت بارها پدرش را به بهانه های مختلف احضار کرده بود و از او درخواست نموده بود که از روی خیر خواهی با آقای بروجردی صحبت کند و از ایشان بخواهد که "با دادگاه همکاری کند و خود را از گرفتاری نجات دهد". همچنین در یکی از این بازجویی ها از وی خواسته بودند تا به دیدار آقای بروجردی برود و او را به نوشتن توبه نامه  ترغیب کند و از مقام رهبری طلب بخشش نماید."
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ضمن همدردی با بازماندگان شهدای راه  آزادی و انسانیت، آروزی شادی روح و علو درجات ایشان را مسئلت می نمایید و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار تشکیل کمسیون حقیقت یاب برای رسیدگی به ترورها،قتل های مشکوک در زندان و در جامعه که بطور مستمر روی میدهد و همچنین ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجلنی وآخوند مصلحی می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: