۱۳۹۲ خرداد ۲۶, یکشنبه

یک نهاد حقوق بشری در مجلس عوام انگلیس : لزوم حمایت از مردم ایران و مبارزاتشان

روز دوشنبه 20 خرداد آقای رضا پهلوی به دعوت یک نهاد دفاع از آزادی دموکراسی و حقوق بشر در انگلستان هنری جکسن در مجلس عوام انگلیس طی سخنانی لزوم حمایت از مردم ایران جهت دستیابی به  دموکراسی و انتخابات آزاد و مبارزات پیگیر ایرانیان چه داخل و چه خارج از کشور طی سالهای اخیر تاکید کرد . در این سخنرانی آقای رضا پهلوی سخنگوی شورای ملی به تشریح مبارزات و تلاش های مردم ایران برای دسترسی به آزادی و مراعات حقوق بشر و انتخابات آزاد و به پرسشها پاسخ داد .

در جریان این سخنرانی علاوه بر حضور نمایندگان مجلس عوام انگلستان، ایرانیان مقیم لندن و نمایندگان گروههای سیاسی با گرایش های مختلف و همچنین نماینده آقای بروجردی در اروپا حضور داشتند .

هیچ نظری موجود نیست: