۱۳۹۲ خرداد ۱, چهارشنبه

وضعیت حاد آقای کاظمینی بروجردی و انتقال وی به درمانگاه زندان

در پی انتقال آقای کاظمینی بروجردی به بند انفرادی و تحت فشار قرار دادن وی  وضعیت جسمی ایشان به وخامت گرایید که در
پی آن عوامل رژیم مجبور شدند وی را به درمانگاه زندان منتقل کنند.
 
به گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»، پزشک درمانگاه زندان اذعان داشته است که به علت کمبود امکانات و حاد بودن  بیماری قلبی ایشان، انتقال وی به یک بیمارستان مجهز در خارج از زندان بسیار حیاتی است.آقای کاظمینی بروجردی که در حال گذراندن هفتمین سال محکومیت یازده ساله خویش در زندان اوین است، در اثر شکنجه ها و شرایط قرون وسطایی زندان های ایران دچار ناراحتی قلبی مزمن شده لیکن تاکنون نه تنها درمان موثری در مورد ایشان صورت نگرفته است، بلکه ایشان از حق مرخصی درمانی و اجازه درمان در بیمارستانی در خارج از زندان همچنان محروم می باشد.
این بی توجهی مسئولین زندان منجر به ایجاد عارضه پلوموناری ادما و همچنین ادم شدید پاهای ایشان گردیده که با درد و رنج فراوانی همراه می باشد و تحمل حبس را برای این زندانی ۵۴ ساله بسیار رنج آور کرده است.
خانواده آقای کاظمینی بروجردی بارها به مسئولین زندان و دادگاه ویژه مراجعه کرده اند و خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی این زندانی عقیدتی شده اند، اما عوامل رژیم ولی فقیه همچنان به این درخواست ها بی اعتنا هستند و حتی از تحویل داروهای تهیه شده توسط خانواده ایشان نیز ممانعت به عمل می آورند.
درخواست خانواده و هواداران آقای کاظمینی بروجردی از افراد و سازمان های مدافع حقوق بشر این است که با در نظر گرفتن وضعیت وخیم جسمی آقای کاظمینی بروجردی، برای نجات جان ایشان اقدامی موثر انجام دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطر جدی که جان آقای بروجردی را تهدید هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین الملل خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی است.


هیچ نظری موجود نیست: