۱۳۹۱ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

یک دست کردن صدای مخالفین رژیم ستمدینی ، از فرایض لایتغیر ملی است


از آنجا که درخواست همیشگی آقای کاظمینی بروجردی، بعنوان یک رهبر دینی مستقل و مبارز اعتقادی که هفت سال است پیوسته در زندان است، از هوادارن و هم میهنان گرامی، همبستگی و هم صدایی همه گروههای اپوزوسیون، بوده و هست. لذا در این برهه خطیر، هواداران این مبارز نستوه از همه هموطنان عزیز با هر مسلک و خط فکر سیاسی و اعتقادی می خواهیم که بر این امر واجب اهتمام ورزند تا در کنار هم و در سایه مشترکات فکری و به دور از اختلافات فرسایشی، دشمنان میهن مان ایران را از کشور عزیزمان برانیم .
 در این راستا گزیده ای ازپیامهای گذشته آقای کاظمینی بروجردی، مجددا یادآوری میگردد:
" هرکس که دلش در حال و هوای میهن می باشد، باید زخمهای اعتقادی و اقتصادی این ملت مظلوم و بی پناه را التیام بخشد. وطن پرستان دور از کشور را خاطر نشان کنید که منابع و ثروتهای خداداده در معرض انهدام کامل است تا از نفوس بیشمار خود در محکومیت رسانه ای و عملی حکام خودکامه و درنده خوی موجود ، بهره گیرند.
 اگر جمعیت ایرانی دور از مملکت ، به جهاد مقدس رهایی بخش برخیزند، می توانند با عده خویش، اساس تشکیلات اهریمنی متجاوز به حقوق رعیت فلک زده را ویران نمایند. دنیای معارض ملاهای درباری ایران، قوی تر از آنست که نتواند ریشه این مزاحمان بشریت را بکند.

اما آیا کسی هست که احساس وظیفه نهایی را کند؟
 
اگر در اینجا زلزله بیاید، همه ملتهای جهان، به حمایت از مردم مصیبت زده برمی خیزند. اما افسوس که خفقان و شکنجه و کشتار نامحسوس را که هزار بار از بلاهای طبیعی بدتر است را نمی بینند. "

هیچ نظری موجود نیست: