۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

گزارش آقای کاظمینی بروجردی از زندان های ولی فقیه

گزارشی از رفتارهای غیر انسانی و تفتیش عقائد مذهبی در زندانها و شکنجه گاه های ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که توسط روحانی آزادیخواه و ضددیکتاتوری مذهبی ولی فقیه که در اسارت بسر می برد جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران" جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشر و انتشار در رسانه ها قرار داده شده است.
متن گزارش به قرار زیر می باشد:
مدتی است که فعل و انفعالات ایذائی بر من زندانی هفت ساله ی مخالف با شعار دیانت ما عین سیاست ماست، بسیار شده و این به خاطر تعویض ریاست های ویژه اطلاعات روحانیت است.
آنچه که در خیابان مقدس اردبیلی زعفرانیه تهران، بدون تابلو و با پوشش سنگین امنیتی و حفاظتی و در کنار فرمانداری شمیرانات قرار دارد، به گفته خودشان، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت می باشد که به ظاهر مسئول برخورد با تخلفات آخوندهای ایران است.
اما این یک پوشش شیطانی و پوسته مصلحتی می باشد که در حقیقت، کار اعمال سانسور دینی و تفتیش عقائد مذهبی را دنبال می کنند، سران این محکمه اعتقادی را رهبر انقلاب حاکم، تایید و نصب می کند و همه گونه اختیاری را به هر شکل و عنوان به آنها داده.
سالهای متمادی، محمد سلیمی با حفظ سمت، عضو شورای نگهبان نیز بود و علی رازینی که او نیز رئیس دیوان عدالت بوده بر اریکه قدرت ولّی مطلقه داده، اسب خشونت و قساوت را می تاختند و امروز به جای آنها، رئیسی، معاون قوه قضائیه و منتظری، رئیس فعلی دیوان عدالت، منصوب شده اند و برنامه های ضد بشری موجود را ادامه می دهند.
علی رازینی ، چند سال قبل در یک تهاجم تهدید آمیز گفت: در این سالهای مدیریتم در ویژه ، حکم اعدام ده ها هزار نفر را امضا کرده ام، 20 سال پیش در نخستین حمله ای که به من نمودند و مرا در حین اقامه نماز از مسجد همت آباد میدان منیریه به آن مکان سلاخی بردند.
محسنی اژه ای، دادستان ویژه تهران بود و در حین آزار و اذیتم گفت : خیال نکنی که چون سیدی تو را رها می کنم از نظر من سید، فقط ، خمینی و خامنه ای است و من شخصا هزاران سید را بعد از انقلاب کشته ام، سابقه 33 ساله شکنجه گاه ویژه ، نشان می دهد که خون بسیاری از مراجع و علما و روحانیون را به راحتی ریخته اند که اعظم و اکبر آنها ، آیت الله سید کاظم شریعتمداری است که اعلم مجتهدین کشور بود و مرجعیت عامه شیعیان را به عهده داشت.
دستگاه به ظاهر قضائی ویژه ، بخشی از شعبات پنهانی وزارت اطلاعات است که همواره اعضای برجسته آن به ریاست وزارت مذکور می رسیدند و بند مخوف 209 در اوین، جایگاه زبان بریدن و دست و پا زدن مظلومین می باشد و من طی 6 ماهی که در آنجا بودم با کابل و باتوم و مشت و لگد ، عذاب می گشتم .
سید حسین کاظمینی بروجردی
تیرماه 1391

هیچ نظری موجود نیست: