۱۳۹۱ فروردین ۲۵, جمعه

رد قاطعانۀ وعده های دادگاه ویژه روحانیت توسط آقای کاظمینی بروجردی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز چهارشنبه 23 فروردین آقای کاظمینی بروجردی را به دادگاه ویژه روحانیت برده و بار دیگر ایشان را تحت فشار قرارداند تا دست از اعتقادات خود بردارد.مسئولین دادگاه ویژه روحانیت به ایشان گفته اند که قبول دارند که رژیم اشتباهاتی داشته است ولی از ایشان خواسته اند که راه تقیه را برگزیند و دیگر به کمپین خود ادامه ندهد. مسئولین دادگاه آزادی و یا حتی رسیدگی درمانی به آقای کاظمینی بروجردی را مشروط به پذیرش یکی از این راهها عنوان کردند.
آقای کاظمینی بروجردی با شجاعت این بار نیز زیر بار نرفته و همچنان بر مواضع خود پایمردی کردند

به همراه آقای بروجردی دو تن از هوادارن ایشان به نامهای محمد رضا صادقی و محمد مهمان نواز نیز به دادگاه فرخوانده شدند. این دو نفر بارها دستگیر شده و آخرین بار در آبان 89 بازداشت و در سلول انفرادی ماهها تحت بازجویی و شکنجه بوده اند و اکنون با قید وثیقه موقتا آزاد و منتظر حکم دادگاه هستند.
گفتنی است در روزهای اخیر تعداد8 تن از هواداران ایشان که همگی از بانوان مدافع و مبلغ عقاید صلح آمیز آقای بروجردی بوده اند و در این راه بارها دستگیر و زندانی شده اند و با قید وثیقه بطور موقت آزاد شده بودند نیز به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدند که همگی بعد از تهدید و توهین و بازجویی بطور موقت ازاد شده و مقرر گردید که در آینده نزدیک جلسه بعدی دادگاه ایشان برگزار گردد.
از تمام این ده نفر به تاکید خواسته شده است که از هر گونه تماس حتی تلفنی با خانواده و نزدیکان آقای کاظمینی بروجردی بپرهیزند وگرنه این مورد نیز به جرم ایشان افزوده میگردد.
به نظر می رسد اقدامات و احضارهای اخیر هواداران آقای بروجردی به منظور افزایش فشار به اقای کاظمینی بروجردی برای پذیرش شروط سردمداران حکومت دینی و سازش با آنان صورت گرفته است.
ولی فقیه علی خامنه ای سیاست سرکوب روحانیون مبارز و هودارانشان را تعیین وتوسط دادگاه ویژه روحانیت به اجرا گذاشته می شود.دادستانی ویژه روحانیت فردی بنام محمد سلیمی توسط شخص علی خامنه ای تعیین و برای سرکوب روحانیون مبارز منصوب شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضارها ،تهدیدات و فشارهای دادگاه ویژه روحانیت علیه آقای کاظمینی بروجردی و هوادرانش را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.۲ نظر:

آرمان از انتهای ایران گفت...

بادرود
ای آزادگان، ای آزاد اندیشان، ای آزادیخواهان و ای آراد منشان، بپاس حرمت دهی به واژه آزادی و دفاع از اعتقاد آزاد و حمایت از صداهای آزاد در پشت میله های زندان رژیم مستبد ایران آیت الله کاظمینی بروجردی را یاری کنید که حمایت از او حمایت از صلح و آزادیست.

ناشناس گفت...

دشمنی رزیم ولایت فقیه با زندانیان و هوادران آنها امریست تکراری...