۱۳۹۰ دی ۲, جمعه

هجوم مأموران به سلول آقای بروجردی و ضبط لباس ها و داروهای وی


بنابه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دوشنبه 28 آذر 1390 چند تن از مامورین دادگاه ویژه روحانیت با هماهنگی مسئولین زندان اوین، به سلول آقای بروجردی حمله کردند و وسایل ایشان را تفتیش کرده لباسها و داروهای ایشان را ضبط نمودند.
در این حادثه مامورین که با خشونت و بکاربردن الفاظ زشت رفتار می کردند، چندین بارآقای بروجردی را به جاسوسی متهم نمودند. از آنجا که آقای بروجردی از داخل زندان هم به کمپین خود ادامه داده، در مورد مسایل مختلف سیاسی اعلام موضع می نمایند و با توجه به نزدیک شدن انتخابات مسئولین نگران هستند که ایشان در مورد این مسئله هم بیانیه یا نوشته ای به بیرون از زندان ارسال نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: