۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

ارائه گزارش احمد شهید به اعضای سازمان ملل متحد

رهسانیوز: او گفت نگاهی بر برخی ازاین پرونده ها نشان دهنده ضرورت توجه جدی است. شهید از مقامات ایرانی خواست که توجهات پزشکی لازم را به آیت الله بروجردی مبذول کنند و او را آزاد کنند. او اسامی بهاره هدایت، نسرین ستوده و آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی را آورد و خواستار آزادی آنان شد. او با اینکه برخی مقامات ایرانی از حضور گزارشگر در ایران صحبت کرده اند اما از اینکه هنوز اجازه ورود به او داده نشده ابراز نگرانی کرد. او گفت که گزارش اولیه اش وقت کافی نداشته است با توجه به اینکه همکاری معنی داری از طرف ایران وجود نداشته است. او گفت با این حال چنین گزارشی با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده است.
 احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران گزارش خود را به اعضای سازمان ملل ارائه ارائه می کند. این گزارش روز شنبه گذشته منتشر شد. هم اکنون نمایندگان کشورهای مختلف در محل خود مستقر می شوند. او ابتدا با تشکر از شورای حقوق برای اینکه این تکلیف را به او داده و حمایت آنان از دستور کار خود خواست مسائل عمده این گزارش را مطرح کند.
او به گزارش خود اشاره کرد و نگرانی هایی که مطرح کرده است. او گفت که ماه سپتامبر گزارش خود را به مقامات ایرانی ارائه کرده اما آنها پاسخی به آن نداده اند. او گفت با نماینده ایران در سازمان ملل در فضایی دوستانه صحبت کرده است. او گفت که در نوشتن گزارش از گزارش های سازمان های معتبر و برخی از ایرانی ها استفاده کرده است. به گزارش کمپین حقوق بشر، او سپس با اشاره به پرونده هایی که در گزارشش آمده گفت درست است که هیچ کشوری از سیاسی شدن گزارش حقوق بشر بر حدر نیست اما با اشاره به سرکوب از نقض آزادی های اجتماعات، آزار واذیت فعالان جامعه مدنی و دیگر گروه های جامعه سخن گفت. او همچنین از شکنجه و رفتار تحقیر آمیز با زندانیان سخن گفت. خودداری از مراقبت های پزشکی و همچنین اعدام در اشکال مختلفش موضوعاتی است که آقای شهید به آن در گزارش خود اشاره کرد. آقای شهید از آزار واذیت حداقل ۴۲ وکیل سخن گفت که به او گزارش شده است. او گفت که اتهامات عده عمده ای از آنان مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی است.
او گفت نگاهی بر برخی ازاین پرونده ها نشان دهنده ضرورت توجه جدی است. شهید از مقامات ایرانی خواست که توجهات پزشکی لازم را به آیت الله بروجردی مبذول کنند و او را آزاد کنند. او اسامی بهاره هدایت، نسرین ستوده و آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی را آورد و خواستار آزادی آنان شد. او با اینکه برخی مقامات ایرانی از حضور گزارشگر در ایران صحبت کرده اند اما از اینکه هنوز اجازه ورود به او داده نشده ابراز نگرانی کرد. او گفت که گزارش اولیه اش وقت کافی نداشته است با توجه به اینکه همکاری معنی داری از طرف ایران وجود نداشته است. او گفت با این حال چنین گزارشی با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده است.گفت این دستور کار دو نتیجه مهم خواهد داشت.
 اول اینکه این دستور فرصتی برای فهم بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران فراهم می کند.
دوم اینکه فرصتی برای بررسی چالش های حقوق بشر فراهم می کند. او بار دیگر خواستار حضور خود در ایران شد. بعد از سخنان کوتاه آقای شهید جلسه گفت وگو شروع شد که اعضای سازمان ملل در خصوص اظهارات او صحبت کنند. نماینده آلمان گفت بگذارید اول از آقای شهید به خاطر گزارش سازنده اش تشکر کنم. او گفت که وضعیت حقوق بشر درایران رو به وخامت است و ایران به نادیده گرفتن قوانین بین المللی ادامه می دهد. نماینده آلمان از تعداد افزاینده اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و به پرونده یوسف نادر خانی را مورد اشاره قرار داد. وی همچین گفت که ایران به دلایل سیاسی گروه های مختلفی را مورد سرکوب قرار می دهد. او به نام جعفر پناهی اشاره کرد و آن را نمونه ای از این سرکوب دانست.
او گفت ایران آمار و اطلاعات دقیق و درستی از وضعیت حقوق بشر و نقض آن ارائه نکند. او گفت که برای گزارشگر ویژه لازم است که به کشور وارد شود. او گفت که این موافقت راه را برای حضور کمیسیاریای عالی حقوق بشر فراهم خواهد کرد. او پرسید که چگونه فشار بین المللی را در خصوص پرونده های خاص چطور ارزیابی می کنید؟ به گفته او ارزیابی آلمان این است که در برخی از پرونده ها ایران واکنش نشان داده و فشار موثر بوده و در برخی پرونده ها کمتر. نماینده مالدیو هم در ادامه با تشکر از گزارش گزارشگر گفت از دستور کاراو حمایت می کند. نماینده مالدیو هم از فشارهای روی گروه های مختلف از روزنامه نگاران تا فعالان حقوق بشر وسیاسی اشاره کرد. او با اشاره به اختلاف های فرهنگی در مساله حقوق بشر گفت که ایران و جامعه بین المللی باید بتوانند زمینه ای برای گفت وگو فراهم کنند. نماینده مالدیو هم از دولت ایران خواست که سریعا با ورود احمدشهید به ایران موافقت کند. نماینده آمریکا در این جلسه گفت که از کار عالی او در دو ماه ونیم گذشته استقبال می کند.
او گفت که در سپتامبر نامه ای نوشت گزارشگر که ماه نوامبر به ایران برود اما ایران اجازه نداد. او گفت مهمترین مساله حقوق بشر در ایران قوه قضاییه، مساله اعدام د ر نبود رویه های قضایی مناسب، نقض حقوق زنان. او ادامه دستگیری میر حسین موسوی و کروبی را مورد توجه قرار داد و همچنین پرونده یوسف ندرخانی و تبعیضات برعلیه اقلیت های قومی و مذهب سخن گفت. او با امارهای تکان دهنده در ایران از بازداشت و آزار واذیت ۳۴ روزنامه نگار تا ۲۰۱۱، آزار واذیت و بازدشت بیش از ۴۲ وکیل -بازداشت ۱۰۰ بهایی طی سالهای گذشته و اینکه ‍۱۰۰ نوجوانان در خط مرگ هستند سخن گفت. نماینده اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی شدید از وضعیت حقوق بشر در ایران به گزارشگر گفت که با توجه به وضعیت خطیر حقوق بشر چطور ارزیابی می کنید احتمال ملاقات از ایران؟ او گفت همچنین به وضعیت میرحسین موسوی و کروبی هم توجه کرد. او با اشاره به اعدام ها در ایران پرسید آیا این فقط برای جرائم سنگین است یا برای دیگر جرایم هست و ارزیابی شما چیست؟ نماینده انگلیس هم با اظهار به وضعیت حقوق بشر که وی او را خطیر نامید ازاهمیت گزارشگر ویژه و گزارش او سخن گفت. او همچنین ازاینکه ایران اجازه ورود به او نداده است را مورد انتقاد قرار داد. او درخصوص ملاقات شهید با نماینده ایران در سازمان ملل سوالاتی را از وی مطرح کرد. او گفت حوزه های مختلف نگرانی در مورد ایران وجود دارد از جمله روزنامه نگاران و استفاده نگران کننده از اعدام و نادیده گرفتن قوانین بین المللی و آزار وادیت اقلیت های قومی و مذهبی. او پرسید از احمدشهید در خصوص گزارشش پرسید در خصوص قانون سازمان های غیردولتی و اقدام دولت ایران که باید هیات مدیره این سازمان ها را طبق قانون جدید تایید کند. او گفت چنین قانونی بسیار مضطرب کننده است.
 او از ایران خواست چنین رفتارهای محدود کنننده ای را به کنار بگذارد. نماینده استرالیا نیز با تشکر از گزارش احمدشهید گفت که این کشور نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران نگران است. موضوع اعدام و ارعاب و دستگیری فعالان سیاسی و محدودیت آزادی اجتماعات و اقلیت های قومی و مذهبی از مواردی بود که توسط وی مطرح شد او از ایران خواست که با گزارشگر ویژه به صورت کامل همکاری کند. نماینده کانادا هم از گزارش احمدشهید تشکر کرد و از ایران خواست که به گزاشگر اجازه بدهد وارد ایران شود. اواز شماراعدام های فزآینده و احکام بی رحمانه و شکنجه انتقاد کرد. او همچنین با اشاره به اقلیت بهایی از ایران خواست افرادی که به خاطر مذهبشان دستگیر شده اند را آزاد کند. او از دولت ایران خواست که نقض حقوق بشر علیه فعالان مدنی اقلیت های مذهبی وقومی را پایان دهد. نماینده نروژه و جمهوری چک نیز با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران موضوع اعدام های گسترده و نیز موضوع اعدام های مخفیانه را مطرح کردند. نماینده چک با اشاره به اینکه از سال ۲۰۰۵ ایران اجازه نداده گزارشگر ویژه ای به ایران وارد شود گفت چه انتظاری دارد که این روند که همکاری در آن نبوده تغییر کند؟ نماینده سوئبس نیز ابراز امیدواری کرد که مقامات ایرانی برای پذیرفتن او اقدام کنند. او از اقدامات سرکوب گرایانه در مورد فعالان سیاسی و فشار برروی اقلیت های مذهبی از جمله بهایی ها سخن گفت.
او این سوال را مطرح کرد که چگونه امکان دارد که وضعیت حقوق بشر را در ایران را بهبود داد و چطور ارزیابی می کند گزارشگر ورود به ایران را ارزیابی می کند. نیوزلند هم گفت که در احساس نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر با دیگران شریک است. او گفت که از دیدگاه سازنده گزاشگر دولتش کاملا حمایت می کند. او گفت نیوزلند درخصوص تحدید آزادی های اقلیت های مذهبی و قومی نگران است. او برای مثال به وضعیت بهاییان اشاره کرده. وی همچنین به وضعیت اعدام در ایران سخن گفت. نماینده ایران با اشاره به گزارش احمد شهید گفت می خواهد توجه اعضا را به نکات زیر جلب کند. جمهروی اسلامی می خواهد تاکید که اینکه قطعنامه … در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه را مشخص کرده به خاطر جاه طلبی های سیاسی برخی کشورها مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی است. او به امریکا انتقاد کرد و گفت امریکا بهتر است تاریخ خود را تصحیح کند و… به کشتار میلیون نفر از مردم در سراسرجهان خاتمه بدهد. نماینده ایران همچنین به انگلیس حمله کرد و از تظاهرات این کشور و رفتار این کشور با تظاهر کنندگان نماینده آمریکا گفت که موضوع موضوع جلسه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است و باید ازاین ادعاهای بی پایه جلوگیری شود.
او گفت که این گزارش تحریفی از سیستم سازمان ملل و غیرقابل قبول است برای کشور. او گفت به سختی معتقد است که گزارش گزارشگر از برخی تحولات مثبت در ایران نادیده گرفته است. او گفت گزارشگر ویژه در این گزارش که قرار بود خلاصه باشد نه به جزییات بپردازد و به جای اینکه به روندها اشاره کند به پرونده های خاص اشاره کرده که خارج از زمان و بی پایه است….او سپس به دستاوردهای ایران در زمینه حقوق بشر و و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ایران پرداخت. او گفت مکانیسم های ویژه باید از آشوب های ژورنالیستی و سیاسی باید دور باشد.
 احمد شهید در پاسخ به نماینده ایران گفت که مایل بوده که نگاه های ایران را لحاظ کند و پرونده هایی که مطرح کرده هم اکنون در جریان است ولی گفت که برا اینکه گزارش جامعه باشد باید نقطه نظرات کشورمورد نظررا شامل شود وخواستار همکاری ایران در ایران زمینه شد. احمدشهید درخصوص سوالاتی که در خصوص بهتر کردن وضعیت تضمین های حقوق بشری ایران گفت که تعیین کردن گزارشگر به معنای مجازات یک کشور نیست. او گفت این یک استیگما است و باید از آن فاصله گرفت.
 او گفت که من موظهم با کشور مورد نظری که موظف هستم همکاری کنم. من به صورت محرمانه قبل از اینکه گزارشم را به سازمان ملل ارائه کنم به کشور مورد نظر می دهم. او گفت من کنشگران بسیاری را برای گزارشم دیدم و برخی از انها توسط دولت ایران به رسمیت شناخته می شود.او همچنین به نحوه نوشتن گزارش خود پرداخت. او گفت که این گزارش و نتایج ان امیدوار است به بهبود وضعیت گروه های خاصی که حقوق شان نقض می شود بیانجامد. او سپس در مورد مجازات های اعدام گفت که اطلاعاتی که دارد نشان میدهد که ۷۰ درصد اعدام ها مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر است. گفت همچنین که پرونده هایی وجود دارد که روی عنوان کلی محاربه و یا مسایل مربوط به جرم های اخلاقی حکم اعدام داده شده است. او گفته که افرادی به کمپ اشرف مربوط بوده اند رفتار بسیار بدی با آنها شده است. او گفت که مشکل اصلی تضمین های حقوق بشری است.
 او گفت که خیلی مایل است که با مقامات ایرانی همکاری کند در حوزه های مختلف. او گفت یک حوزه پاسخ سریع است به برخی پرونده ها. او گفت که تغییر قانون در دراز مدت هم می تواند در نظر گرفته شود. او گفت برای کارش موفق باشد همکاری دولت ایران را می خواهد و اینکه سعی کرده که نشان بدهد که بی طرفی و شفافیت خودش را نشان بدهد و در این مسیر با کشورهای دوست ایران ملاقاات کرده که ایران این موضوع را نه به عنوان یک مجازات بلکه به عنوان فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ببیند. 

۱ نظر:

پيشنهادي از ديويد گفت...

باسلام
يك پيشنهاد:همانطور كه ميدانيد زلزله ي در كشور تركيه باعث كشتار جمعي شده است.جا دارد كه پيروان آيت الله بروجردي رسمأ با مردم مصيبت ديده همدرده نموده و در ضمن يادآور شوندكه آيت الله بروجردي بخاطر داشتن اعتقاد به سكولار ،5سال است كه در اسارت ديكتاتوران رژيم حاكل بر ايران بسر ميبرد و بر خلاف ظاهر حكام ايران كه ادعاي دمكراسي و دوستي با شما را ميكنند در داخل كشورمان سكولار بودن جرم محسوب و اسارت را به دنبال دارد.لذا حمايت شما از اين آزاد انديش سكولار را خواستاريم
باتشكر ديويد