۱۳۹۰ فروردین ۲, سه‌شنبه

یورش به منزل طیبه حسینی، یکی از هواداران آقای بروجردی

یورش و تفتیش منزل خانم طیبه حسینی، یکی از هواداران آقای کاظمینی بروجردی در حالی که ایشان در منزل نبودند.

پنجشنبه شب مورخ 26 اسفند نیروهای اطلاعات به منزل خانم طیبه حسینی حمله کردند. گفتنی خانم حسینی و خانواده او در منزل حضور نداشتند ولی نیروها در منزل را شکسته و اقدام به تفتیش منزل همراه تخریب وسایل ایشان نمودند به شهادت همسایه های ایشان این اقدام غیر انسانی و غیر قانونی در شرایطی صورت پذیرفت که به تازگی به طور موقت  آزاد شده است.
گفتنی است در تاریخ 17 آبان 89 شش نفر از هوادارن آقای کاظمینی بروجردی در یک یورش ضربتی به منازلشان بازداشت شدند که خانم طیبه حسینی و فروغ همتیار پس از تحمل ماهها حبس و شکنجه آزاد شدند ولی خانمها مریم عظیمی، نرگس غفارزاده، رویا عراقی و آقای محمد رضا صادقی همچنان در زندان به سر میبرند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست.

هیچ نظری موجود نیست: