۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

گزارش نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در جلسه شورای حقوق بشر توسط گزارشگر ویژه

اخبار ایران: در این گزارش آمده است که گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه در امر حق کلیه افراد در دسترسی به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی، همراه با رئیس گروه کاری در امر بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه در امور ارتقا و حفاظت از حق آزادی نظر و بیان و گزارشگر ویژه در دفاع از حقوق بشر و گزارشگر ویژه در امور شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه ضد انسانی یا رفتار پست کننده یا تنبیهی، یک درخواست مشترک سریع به رژیم ایران در رابطه با آقای منصور اسانلو رئیس و از اعضا مؤسس سندیکای رانندگان اتوبوس تهران و حومه (سندیکای کارگران شرکت واحد) صادر کرده است. در این گزارش به حملات مکرر به آقای اسانلو و فعالیتهای سندیکای کارگری شرکت واحد اشاره شده و نسبت به وضعیت شرایط بد آقای اسانلو در زندان و عدم آزادی وی به رغم تاکیدات پزشک قانونی تاکید شده است اما رژیم آخوندی به درخواستهای سازمان ملل هیچ پاسخی نداده است.
 در این گزارش همچنین وضعیت نگران کننده سلامتی آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی که به ۱۲ سال زندان محکوم شده، مورد توجه قرار گرفته و آمده است: وی از زمان دستگیری در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و دچار بیماری های سخت شده است. گزارش گزارشگر ملل متحد تاکید می کند که آیت الله کاظمینی بروجردی از دیدارهای خانوادگی، تماسهای تلفنی و ارتباط با وکیلش محروم شده است. گزارشگران سازمان ملل در این گزارش تاکید می کنند تا کنون رژیم هیچ پاسخی به نامه های ارسال شده از سوی گزارشگران نداده است.

۳ نظر:

بابک گفت...

برای بیانیه و گزارش که جمهوری اسلامی توجهی به آنها نمیکند آیا نباید فکردیگری کرد

حامد گفت...

هزينه آزادي را آيا افرادي مانند اسانلو و بروجردي فقط بايد بپردازند

شهرام گفت...

دولتمردان مدعي دفاع از حقوق بشر كجايند كه بي تفاوت از كنار وضعيت اسفناك زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران ميگذرند