۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

روز جهانی کورش روز بزرگداشت حقوق بشر گرامی باد
***

لینکهای مرتبط:
روز جهانی کورش بزرگ
منشور کوروش در راه ایران؟

۶ نظر:

ناشناس گفت...

کورشها ، بروجردیها آمدند تا جامعه خفته را بیدار کنند ، آمدند تا عدالت را به معنای واقعی اجرا کنند ، اما مردم آنگونه که باید از آنها پیروی نکردند ، در نتیجه گدایان بر تخت پادشاهی رفته و روزگار مردم داغدیده را به بدبحتی و فلاکت کشاندند .

ناشناس گفت...

فریاد کورش بزرگ حق و عدالت است . در آرزوی آزادی هرچه زودتر آیت الله کاظمینی بروجردی و فردایی بهتر در کنار ایشان هستیم .

ناشناس گفت...

مدافعین حقوق بشر کسانی هستند که تماما و کمالا عمرشان را در راه آزادی بشر گذراندند نه کسانی که به این نام امرار معاش و خوشگذرانی میکنند ، خواه سازمانهای مدافع حقوق بشر قبول کنند یا نکنند در حال حاضر این روحانی یکی از بزرگترین مدافعین حقوق بشر هستند که همه سازمانها وظیفه دارند در مورد مسائل ایشان پی گیری کنند و باید برای آزادیشان تلاش کنند .

ناشناس گفت...

ما چگونه میتوانیم بگوییم فرزندان کورشیم ، در حالی که هر روز شاهد لگد مال شدن فرزندان ایران زمینیم . آیت الله کاظمینی بروجردی خود را در راه آزادی فنا کردند ، کیست که پاسخ زحمات ایشان را بدهد .

ناشناس گفت...

آزادی بی قیدو شرط آیت الله بروجردی .

مهران گفت...

آیت الله بروجردی باید بدون هیچ قید و شرط هر چه زودتر آزاد شود.