۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه

محمدعلی دادخواه با قيد ضمانت آزاد شد

کمیته نجات پاسارگاد: پس از گذشت دو ماه از بازداشت آقای دادخواه وکیل خوش نام و با سابقه دادگستری، ایشان در تاریخ 88/6/22 با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شدند آقای دادخواه در تاریخ 17 تیر 88 زمانی که در دفتر کار خود در موسسه حقوقی راد_ قدیمی ترین و فعال ترین موسسه حقوقی_ بودند بازداشت شدند و دفتر ایشان مورد تفتیش قرار گرفت و پرونده های ایشان ضبط گردید.

هیچ نظری موجود نیست: