۱۳۸۸ مهر ۶, دوشنبه

دانشجویان از خوابگاه محروم می شوند!
***
خبرنامه امیر کبیر: با گذشت بیش از سه ماه از تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و به خاک و خون کشیدن نزدیک به صد دانشجو و بازداشت نزدیک به 200 نفر از آنان، هنوز عاملان و بانیان فجایع روی داده در این دانشگاه مشخص نشده است و هم اکنون این پیگیری ها روند تازه ای پیدا کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: