۱۳۸۸ مهر ۱, چهارشنبه

نظريه ولايت فقيه در آزمون مردود شده است
***
العربیه: علامه سيد على الامین، از مجتهدان جنوب لبنان در مورد رويدادهاى روز جمعه 18-9-2009 در مصاحبه با "جرس" گفت: چرا جمهوری اسلامی تمام تلاش سالهای پس از پیروزی انقلاب را برای نشان دادن چهره ای مقتدر از خود به دنیا، پس از انتخابات اخیر بر باد داده است؟" آیت الله سید علی الامین در مورد ولايت فقيه اظهار داشت: "مشکل از آنجا آغاز شد که حکومت ایران چنان درباره ولایت فقیه سخن گفت که انگار حکمی آسمانی و غیر قابل تردید است، در حالی که این نظریه یکی از آرای موجود است که البته موافقان چندانی ندارد تا آنجا که علامه محمد جواد مغنیه در نجف مى گفت کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد".

هیچ نظری موجود نیست: