۱۳۸۷ مرداد ۱۳, یکشنبه

دستگيري و اجراي حکم سه متهم ديگر پرونده آيت الله بروجردي

پس از احضار ، بازداشت و اجراي حکم چهار سال حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان همدان ، « حبيب قوتي » از متهمان پرونده آيت الله بروجردي ، روز جاري « مجيد الستي » 35 ساله بعنوان متهم رديف هفتم پرونده مذکور به دادسراي ويژه روحانيت احضار و جهت اجراي 4 سال حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان زنجان موقتاً روانه زندان اوين گرديد.ايشان در خرداد 1386 در دادگاه اوليه محکوم به اعدام گرديده بودند که در سايه تلاش فعالان حقوق بشر اين حکم به 4 سال زندان توام با تبعيد تقليل يافت . وي که فوق ليسانس عمران مي باشد در پي محکوميت مذکور از مشاغل دولتي محروم و حتي از داشتن بيمه درماني نيز محروم گرديدند . همچنين لازم به ذکر است نامبرده در طي 10 ماه بازداشت سابق در زندان اوين مورد بدرفتاري و شکنجه قرار گرفته بودند.

« مهرداد سوري »36 ساله متهم رديف هشتم پرونده آيت الله بروجردي ، ديگر بازداشت شده روزجاري مي باشد ، نامبرده جهت اجراي 2 سال حبس تعزيري به دادسراي ويژه روحانيت احضار و پس از بازداشت به زندان اوين منتقل گرديد . آقاي سوري که در مهرماه سال 85 بازداشت گرديده بود در زندان اوين و در زمان بازداشت مورد بدرفتاري و شکنجه جسمي قرار گرفته بودند و پس از توديع قرار وثيقه 60 ميليون توماني موقتا تا زمان صدور و اجراي حکم آزاد گشتند.وي بعنوان يک فرد متاهل و داراي سرپرستي بالاخص پس از محروميت شغلي در فشار شديد اقتصادي قرار گرفته است.

ديگر متهم بازداشت شده روزجاري ، « محمد رضا صادقي » 36 ساله بعنوان متهم رديف نهم مي باشد که همچون دو فرد ديگر پرونده پس از احضار به دادسراي ويژه روحانيت بازداشت و جهت تحمل دوسال حبس تعزيري به زندان اوين منتقل گرديدند.ايشان نيز در مهرماه سال 85 بازداشت و در زندان مورد بدرفتاري قرار گرفتند که از ناحيه پاي چپ و جمجمه دچار آسيب ديدگي شدند و نهايتاً پس از تحمل 4 ماه زندان با توديع وثيقه 50ميليوني تا زمان صدور و اجراي حکم آزاد گرديدند.همچنين وي بعلت تدام حمايت از آيت الله بروجردي در آذرماه سال گذشته مجدداً بازداشت گرديدند. وي که بعنوان مسئول بخش کاميپوتر يکي از ادارات دولتي مشغول فعاليت بود پس از اولين بازداشت از شغل دولتي اخراج و محروم گرديد.گفتني است ساير متهمان آيت الله بروجردي که جمعاً در مرحله اول 11 تن مي باشند که از احکام 4 تا 2 سال حبس تعزيري را دريافت نموده اند ، جهت اجراي حکم طي روزهاي آينده احضار و بازداشت خواهند گرديد.مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

هیچ نظری موجود نیست: