۱۳۸۷ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

اعدام یعقوب مهرنهاد یک جنایت ضد بشری است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارش خبرگزاریها و سایتهای حکومتی، یعقوب مهرنهاد فعال مدنی و روزنامه نگار همراه با یک زندانی دیگر بنام عبدالناصر طاهری صدر صبح روز دوشنبه 14 مرداد ماه در زندان مرکزی سیستان و بلوچستان اعدام شدند.
یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و فعال مدنی و دبیر انجمن جوانان صدای عدالت استان سیستان و بلوچستان ، دراردیبهشت ماه 1386 پس از برگزاری جلسه جوانان پرسشگر ،مسئولین پاسخگو که تعدادی از گردانندگان استان در آن شرکت داشتند همراه با 5 نفر دیگر دستگیر و به زندان وزارت اطلاعات این استان منتقل گردید.
آقای مهرنهاد چندین ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات زندانی بود او در طی این مدت تحت شکنجه های وحشیانه و قرون وسطائی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. زمانی که خانواده مهرنهاد موفق به ملاقات بافرزندشان شدند آثار شکنجه بر سر و صورت وبدن او عیان بود،او همچنین چندین کیلو وزن در اثر این شکنجه ها کم کرده بود.
یکی از شیوه های معمول وزارت اطلاعات دستگیری فعالین و قرار دادن آنها در سلولهای انفرادی همراه با شکنجه های طاقت فرسا، سعی در گرفتن اعترافات مورد دلخواه خود از آنها است.
آقای مهرنهاد از داشتن وکیل وحق دفاع از خود و علنی بودن دادگاه محروم بود. از طرفی دیگر اکثر کسانی که در حال حاضر بعنوان قاضی در دادگاه انقلاب منصوب شده اند از بازجویان پیشین وزارت اطلاعات می باشند.آنها با نسبت دادن اتهاماتی غیر واقعی به زندانیان سیاسی سعی دارند که احکام سنگینی مانند مرگ را علیه آنها بکار ببرند.
آقای مهرنهاد پس از ماهها زندان و شکنجه و علیرغم اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری جهانی با نسبت دادن اتهامات غیر واقعی و بدون اینکه از حق دفاع و داشتن وکیل برخوردار باشد صبحگاه روز دوشنبه حکم ضد بشری اعدام او را به اجرا گذاشتند.
با به اجرا در آوردن حکم اعدام، این روزنامه نگار و فعال مدنی ،نگرانی فزآینده ای وجود دارد برای زندانیان سیاسی که به مرگ محکوم شده اند. زندانیان سیاسی مانند فرزاد کمانگر، عدنان حسن پورو سایر زندانیان محکوم به مرگ که در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند .
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، اعدام یعقوب مهرنهاد را به عنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل و کمیسیر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای پایان دادن به اعدام زندانیان در ایران است.
15 مرداد 1387 برابر 5 اگوست 2008

هیچ نظری موجود نیست: