۱۳۸۷ تیر ۲۶, چهارشنبه

ميلاد روح بخش و نسيم آفرين امير المومنين علي بن ابيطالب
بر تمامي پويندگان راه آزادي گرامي باد
قومي به طلب در پي ديدار يگانه *** كردند طواف حرم آن روز بهانه
اندر طلب يار سرودند ترانه *** ناگاه علي رخ بنمود از در خانه
يعني كه مرا غير علي نيست نشانه

هیچ نظری موجود نیست: