۱۳۸۷ مرداد ۱۰, پنجشنبه


یکی از متهمان پرونده آیت الله بروجردی روانه زندان شد

حبيب قوتي از متهمين پرونده آيت الله کاظميني بروجردي در تاريخ 7/5/87 بازداشت گرديد. وي در تاريخ مذکور به دادگاه ويژه روحانيت احضار شد که در پي اين احضار و حضور ، بازداشت و جهت تحمل 4 سال حبس تعزيري توام با تبعيد در زندان همدان ، منتقل گرديد.
شايان ذکر است آقاي قوتي ، در مردادماه سال 1385 در ماجراي پرونده مذکور بازداشت و پس از سپري نمودن يکماه سلول انفرادي توام با شکنجه و سپس مدت 11 ماه زندان با قيد وثيقه آزاد گرديد.
هر چند ابتدا در دادگاه اوليه حکم اعدام براي نامبرده صادر شده بود اما نهايتاً حکم ايشان به چهارسال حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان همدان قطعي گرديد
.

هیچ نظری موجود نیست: