۱۳۸۷ تیر ۴, سه‌شنبه


اي اُسويه آزاديخواهي روزت گرامي

برگي از دفتر معرفت مادر هستي

« اَلجار ثُمّ الدّار »

دواي كشتن هواي نفْس آن است كه هر چه دوست داري براي ديگران بخواه.

هیچ نظری موجود نیست: