۱۳۸۶ دی ۱۵, شنبه

چهل روز بي خبري از آيت الله بروجردي

چهل روز از انتشار خبر غير رسمي فوت آيت الله بروجردي در زندان ميگذرد و عليرغم مراجعات پي در پي خانواده وي و تلاش وکلاي وي جهت اطلاع از سرنوشت ايشان تا کنون هيچگونه نتيجه اي در بر نداشته است و هم اکنون خانواده و نزديکان وي در بي خبري و نگراني از وضعيت اين زنداني عقيدتي بسر ميبرند .
اين در حالي است که دو تن از ياران دربند وي با قرار کفالت 10 ميليون توماني از زندان آزاد گشتند اما همچنان خانمها نرگس غفارزاده و مريم عظيفي در بند 209 زندان اوين نگهداري ميشوند و در آخرين اقدامات دستگاه امنيتي عنوان گشته است که بزودي افراد ديگري از نزديکان وي احضار و بازداشت خواهند گشت .
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بدينوسيله مراتب نگراني عميق خود را نسبت به بي خبري از وضعيت آيت الله بروجردي و تداوم بازداشت ياران وي اعلام مي نمايد و توجه گروههاي مدافع حقوق بشري را نسبت به وضعيت نگران کننده اين افراد جلب مي نمايد.

هیچ نظری موجود نیست: