۱۳۸۶ آذر ۲۰, سه‌شنبه

بيانيه پيروان آيت الله بروجردي در سالروز اعلاميه جهاني حقوق بشر

درودي بي پايان بر تمام حق جويان و آزاديخواهان جهان
ما معتقديم که تمام اعضاي بشر با حقوق يکسان و انکارناپذير و آزادي هاي اساسي زاده شده اند.
سالي ديگر گذشت تا بشريت گرفتار از ستم به ياد حقوق اوليه از دست رفته خويش به بهانه گراميداشت اين روز تاملي در جهان اطراف خود نمايد. جهاني که در آن ستمکاران در راستاي نهادينه شدن و روزمره ساختن نقض حقوق بشر تلاشي وافر مي نمايند. در اين گوشه از جهان در ايران، حدود 15 ماه از سرکوب و دستگيري روحاني نستوه آيت الله کاظميني بروجردي و ياران و هواداران وي مي گذرد. در 15 ماه گذشته بارها از مجامع بين المللی و سازمان هاي جهاني حقوق بشر و عفو بين الملل بيانيه هايي در محکوميت يا تقبيح جنايات حکومت ستم ديني در ايران بر عليه اين قشر آزاديخواه صادر شده است. حاصل صدور اين بيانيه ها در داخل ايران، سکوت و بی تفاوتی حکومت و ادامه جنايات و پيگردهاي غير قانوني و دستگيري و شکنجه آيت الله و يارانش بوده است. ليکن از جهانيان و آنان که در خارج از ايران زندگي مي کنند، انتظار همکاری و همفکری بسيار رفته و مي رود. آيت الله بروجردي روحاني مبارزي است که بين سال هاي 1992 تا 2006، بيش از 14 سال تلاش و مبارزه بر عليه نقض حقوق بشر به کمک دين و ارزشهاي معنوي به عمل آورد. تلاش هاي اوليه او کاملاً مسالمت آميز و در راستاي روشنگري بين اقشار مختلف مردم در جامعه ستمديده ايران بود. جامعه اي که چندين دهه است که با نام دين، خدا، پيامبران و امامان بر آنان حکومت مي شود و اساسي ترين و عادي ترين حقوق فردي واجتماعي آنها نقض مي گردد. مردمي که با هزاران ترفند مکارانه گمراه شده و در اواخر دهه 70 ميلادي به خيابان ها کشيده شدند تا به ظاهر از حق دفاع نمايند. ولي اسير دست ستمکاراني شدند که پس از رسيدن به حکومت، از عنوان حق براي پيشبرد مطامع و اهداف شوم و تروريستي خود استفاده نمودند. براي آنها حقوق بشر و ارزش هاي انساني و اخلاقي معنا ندارد. در جامعه نکبت باري که آنها ساخته اند، ترس و اضطراب، کشتار، غارت، فساد، سرکوب، دستگيري، شکنجه، و تخريب ارزش هاي مثبت انساني، اخلاقي و اجتماعي امري روزمره و عادي مي باشد.
آيت الله بروجردي ريشه بسياري از اين جنايات و اضمحلال جامعه ايران را ادغام دين و سياست و ايجاد حکومت ديني مي دانست. او بارها به خاطر روشنگري هاي خود در بين اقشار مردم که با برگزاري جلسات و مراسم دعا و نيايش همراه بود، تحت تعقيب حکومت ديني قرار گرفت و از طريق دادسراي ويژه روحانيت که نهادي حکومتي و مامور به سرکوب روحانيان دگرانديش است، دستگير و پس از آزار و شکنجه در زندان متعهد به همکاري با حکومت گرديد. ولي پس از هر بار آزادي مشروط ، بار ديگر تلاش هاي آزاديخواهانه خود را از سر گرفت. وي در تابستان 2006 پس از امتناع از مراجعه به دادسراي ويژه روحانيت عملاً بر عليه نظام ستم ديني حاکم بر ايران به پا خاست و نهايتاً در اکتبر 2006 پس از درگيري هاي خونين بين مزدوران و ماموران نظامي حکومت با هواداران وي که براي دفاع از ايشان در اطراف منزل او گرد آمده بودند، به همراه اعضاي خانواده و بيش از هزار نفر از يارانش دستگير و به زندان مخوف اوين منتقل گرديد. از آن زمان تاکنون او در بند انفرادي زندان اوين به سر مي برد و از حق داشتن وکيل مدافع و ساير حقوق قانوني و شهروندي محروم است. در پايان ضمن گراميداشت مجدد سالروز صدور اعلاميه جهانی حقوق بشر، از تمامي مجامع حقوق بشر و نهاد هاي بين المللي مدافع حقوق بشر و انسان هاي آزاديخواه در سراسر جهان خواستار افشاگري بر عليه حکومت ستم ديني حاکم در ايران و محکوميت جنايات ضد بشري آنها هستيم.
تهران- خبرگزاري مستقل هواداران آيت الله بروجردي

هیچ نظری موجود نیست: