۱۳۸۶ مهر ۲, دوشنبه

آخرین گزارش از وضعیت آیت الله بروجردی

آیت الله بروجردی از بند انفرادی شکنجه گاه اوین به بند عمومی انتقال یافت . به گزارش یک منبع آگاه در بعد از ظهر دوشنبه دوم مهرماه ، بعلت وخامت حال آیت الله بروجردی در بند انفرادی ، مسئولین زندان وی را سریعا به بند 325 موقت ویژه روحانیت خارج نمودند. بر طبق این گزارش ، ایشان پنج روز در اعتصاب غذا بسر برده بود که در نهایت منجر به اغماء نامبرده گردید و مسئولین زندان پس از آن ، اقدام به خارج کردن ایشان از بند انفرادی کردند.
در حال حاضر وضعیت عمومی ایشان بسیار خطرناک گزارش شده است . تداوم شکنجه های روحی و جسمی بر ایشان و عدم دسترسی وی به امکانات اولیه ی پزشکی ، باعث وخامت بیشتر حال ایشان گردیده است .
لازم به ذکر است آیت الله بروجردی ، صراحتا در چندین نوبت تقاضای برگزاری دادگاهی علنی با حضور وکیل مدافع کرده بود که تا این لحظه مسئولین رژیم نسبت به حق قانونی ایشان تمکین نکرده اند.
از تمامی دیده بانهای حقوق بشری تقاضا میگردد هر چه سریعتر نسبت به بررسی وضعیت ایشان اقدام عاجل بعمل آورند .

هیچ نظری موجود نیست: