۱۳۸۶ مرداد ۲۵, پنجشنبه

حکم شفاهی بیدادگاه رژیم در مورد آیت الله بروجردی و یارانش
گزارش دریافتی: در روز دوشنبه ۲۲ مرداد احکام اوليه مربوط به پرونده آيت الله کاظمينی بروجردی و ۷۷ تن از ياران ایشان توسط دادگاه ويژه روحانيت به آنان ابلاغ شد. اين احکام از قرار زير می باشند:
آيت الله کاظمينی بروجردی ۲۰ سال زندان در تبعيد (يزد) - مسعود سماواتيان ۵ سال زندان در تبعید در خرم آباد - علیرضا منتظر صائب ۴ سال زندان در تبعید در کرمانشاه - علی شهرابی فراهانی ۴ سال زندان در تبعید در کرمان - حبیب قوتی ۴ سال زندان در تبعید در همدان - احمد کریمیان ۴ سال زندان در تبعید در سمنان - مجید الستی ۴ سال زندان در تبعید در زنجان. بقیه ۷۱ نفر آنها هم به یک سال و یا دو سال زندان محکوم شدند.
دادگاه ویژه روحانیت این احکام را بصورت شفاهی به این افراد ابلاغ نموده است و از ارائه هرگونه حکم کتبی به آنها پس از درخواست این عده خودداری کرده است.
دادگاه ویژه روحانیت به این افراد جرم محاربه با خدا را نسبت داده است. همان جرمی که دادستان دادگاه ویژه روحانیت در کیفرخواست به قاضی ارائه کرده بود.
دردنامه هزاران رنج دیده زندان یزید زمان (خامنه ای)
نامه ی تعدادی از شاگردان و پیروان آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی به جهانیان
سالهاست که برای آزاد زیستن ، به حوزه ی فکری و عملی فرزند شکسته بال فاطمه ، منادی خستگی ناپذیر اهل البیت و مبشّر دولت موعود ، سید حسین کاظمینی بروجردی مظلوم رو آوردیم و از مباحث عقیدتی و توسلات رهگشای او بهره مند شده ایم و در طول چهارده سال شاهد فشارهای شکننده از نواحی مختلف به او بوده ایم ، تا جائیکه از امامت و خطابت و کتابت و زعامت او ممانعت گردید ، و اکنون در غل و زنجیر زندان یزید زمان شده و بین آن پیشوای رافض دنیا و ارادتمندانِ جان بر کَفَش جدائی افتاده و در این مقطع فتنه بار ، از ساحت مقدّس مهدوی مسئلت داریم تا این مبلّغ آشتی ناپذیر با فرهنگ دجّالی را در ظلّ حفاظتی خود قرار دهد و بیش از این به دشمنان مصلح کبیر ازلی مهلت اهانت ، عداوت و جسارت به این آیت قائمی را ندهد ، تا باعث دلسردی و یأس منتظران حقیقی نشود . این عریضه ی زمین خوردگان عصر نکبت بار غیبت است که به محضر مرجع آسمانی خود می فرستند و تقاضا دارند که آن منصور ابدیّت ، حکم نصرت و ظفر را امضاء فرماید ، و ما را از زنجیرهایِ بندگیِ طالبانِ دنیا و سوداگران آخرت ، رهائی بخشد . در این دم آخر ، همنوا با مرجع زندانی ما سوگند به غیرت علوی می خوریم که در برابر یورش اسلام ستیزان مدّعیِ دین ساکت ننشینیم و به تجاوزاتِ حاکمان زر و زور و تزویر ، تن ندهیم و حضور خود را در صحنه ی مبارزه با دجّال و دجّالیان قطع ننمائیم تا ندای ظهور را استماع کرده و به اجابت فریادِ منتقمِ نهائی برخیزیم .
دردنامه هزاران مقلّد و آزادیخواه آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی

هیچ نظری موجود نیست: