۱۳۸۶ تیر ۳۱, یکشنبه

بيانيه

طي روزهاي اخير مطالبي تحت عنوان توبه نامه ي آيت الله بروجردي از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي به رياست روح الله حسينيان از جنايتكاران با سابقه ي رژيم منتشر گرديده است كه گوياي حركتي ديگر در ادامه ي سناريوي مضحك پخش اعترافات به اصطلاح ضد انقلابي ها مي باشد كه اين روزها رژيم تهران بر طبل آن مي كوبد .
كافي است در سوابق شخصيتي روح الله حسينيان تأملي كوتاه صورت گيرد تا صحت و سقم اين اتهامات ساختگي هويدا گردد. در اين سند منتشر شده كه با ادبياتي متهورانه و كاملا ناشيانه همراه مي باشد مواردي آمده است كه قبل از هر چيز گوياي حقيقت پنهان رژيم تهران در نقض گسترده ي آزاديهاي بيان و حقوق فردي و مدني ملت تحت ستم ايران دارد . به هر حال لازم ميدانيم مواردي را بجهت تنوير افكار جهانيان معروض بداريم:

1- دولتمردان جمهوري اسلامي ايران در اين سند منتشر شده ادعا مي كنند آيت الله بروجردي رهبري آينده ي ايران را در سر مي پروراند در حالي كه اين افراد بياد ندارند آيت الله بروجردي بسان اجدادش معتقد به جدائي دين از حكومت بوده و حكومت ديني در زمان حاضر را بسان تسونامي مخربي مي داند كه اخلاقيات را در جامعه ريشه كن مي كند ، پس چگونه خود كه شخصي روحاني مي باشد چنين ادعايي دارد ؟!

2- سران جمهوري اسلامي ، آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي را نيز در صف طويل و عريض براندازان نظام ! آورده اند كه قبل از آن دانشجويان ، معلمان ، كارگران و زنان جامعه ي ايران نيز در اين ليست سياه قرار گرفته بودند. سران حكومت ايران اصولا هر دگر انديشي را برانداز مي دانند درحاليكه آيت الله بروجردي رسما و علنا بيان داشته اند كه هيچ گاه بفكر تصاحب كرسيهاي حكومتي نبوده و اختلاف ايشان با حكومتيها صرفا اختلافي اعتقادي است . ايشان اعتقادي به ولايت مطلقه ي فقيه نداشته و براي اثبات گفته ها و ديدگاههايش دولتمردان جمهوري اسلامي را به مناظره اي در فضايي آزاد طلبيده است اما تا كنون عكس العملي از جانب سران جمهوري اسلامي ايران انجام نگرديده است . به آقايان پيشنهاد مي كنيم حد اقل براي اثبات ادعاهايشان اقدام به برگزاري دادگاهي علني براي ايشان نمايند.

3- علي الدوام مي گويند كه ايشان بيسواد و ادعاي ارتباط با امام زمان را دارد ، اما هيچ گاه دليل محكمه پسندي براي اثبات مدعاي خويش ارائه نكرده اند . شخصيتي كه صاحب تأليفات و مقالات فراوان فقهي و عرفاني مي باشد چگونه مي تواند فردي بيسواد تلقي شود ؟! ايشان با اتكاي به قواي خدا داده اش در قلم و بيان و سطح بالاي علمي ، توانست جمعيت زيادي از توده هاي مردمي را بسوي معبود يكتا بكشاند آن هم در دوره اي كه بخاطر عملكرد زشت حكومت مذهبي در ايران ، دين گريزي و خدا گريزي بسيار شايع شده است ! اتفاق نادري كه توانست صدها هزار نفر ايراني با افكار ، اديان ، و مذاهب مختلف را يكجا دور هم گرد بياورد و بدون هيچ گونه مشكلي مسيحي ، كليمي ، زرتشتي و مسلمان را در محيطي كاملا عرفاني و مسالمت آميز بزير يك سقف بكشاند . ليكن ناشران اين به اصطلاح توبه نامه ، با نگاهي كاملا سطحي و بي ادبانه اين گرويدگان بسوي خداوند را افرادي لات ، بد حجاب ، نا سالم و غير مذهبي مي دانند كه بسي بسيار جاي تأسف دارد ! ديدگاههاي منتشر شده ي آيت الله بروجردي در باره ي اهم مسائل دنياي كنوني ، نشان از روحيه ي آزاد نگري و آزاد انديشي و متفكرانه ي ايشان دارد . من باب مثال ايشان در باره ي آزادي چنان ديدگاه زيبائي دارد كه حتي مدعيان دمكراسي در جهان نيز جرأت نزديك شدن به اين وادي را ندارند . ايشان مي گويد : آزادي موهبتي است الهي كه نبايد تحت هيچ عنواني آن را مهار كرد ، بلكه آنگاه كه آزادي فرد ، آزاديهاي عمومي را خدشه دار كرد ، بايد فرد مورد طغيان را با وسايل تربيتي و پرورشي آگاه ساخت!!

4- مصاحبه ي آيت الله بروجردي با رسانه هاي خارج از كشور مهمترين دليل سران جمهوري اسلامي براي اثبات جاسوس بودن ايشان است ! در حالي كه اين موارد ، جزئي از آزادي بيان و آزاديهاي مذهبي اعتقادي و ديگر آزاديهاي مصرح در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مي باشد . از آن سوي با وجود اختناق و سانسور شديد خبري در ايران ، چه راهي براي اعلان خواسته هاي حقوقي و مدني باقي مي ماند ؟

5- دولتمردان جمهوري اسلامي توضيح نداده اند كه بر چه اساسي به اصطلاح اعترافات آيت الله بروجردي در دادگاه ويژه روحانيت را مبناي ادعاهاي خود قرار داده اند در صورتي كه بر همگان روشن است دادگاهي كه غير علني و بدون حضور وكيل و يا خبرگزاريهاي داخلي و خارجي برگزار گرديده است از اساس قابل استناد نمي باشد.

بعنوان پيروان اين روحاني ظلم ستيز ، از سران حكومت ايران خصوصا مركز اسناد انقلاب اسلامي بسيار ممنون و سپاسگزاريم كه با اين اقدام نسنجيده ، شبهات احتمالي را از آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي برطرف ساخته و حقانيت ايشان را بر ملا ساختند . در پايان اتحاد تمامي خيزشها و جنبشهاي آزاديخواه در داخل و خارج از كشور براي ريشه كني ظلم و آزادي ايران آرزوي قلبي ماست .
پاينده باد وطن
******************************************
لينك بعضي آثار منتشر شده اين روحاني ظلم ستيز و ضد استبداد ولايت فقيه اينجا و اينجا ببينيد

هیچ نظری موجود نیست: