۱۳۸۶ تیر ۱۸, دوشنبه

اتمام حجتي ديگر

آخرين نامه ي آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي
سلام علیکم
در ایّام سوگواری مادر مظلومه و مضروبه و مقتوله قرار داریم که محلّ امتحان گرویدگان و مهبط آزمون منتظرین است .
حقیر که در حال نگارش تاریخ معاصر می باشم به موجودی گذشته و حال و آینده ، خود را به قربانگاه هستی آورده ام از آفریدگار بزرگ ، برای خود و شما ، خواهان صبر و یقین هستم .
نکته ای را که باید به عنوان اتمام حجّت به آن بنده ی خوب الهی عرض کنم آن است که هر کس به قصّه ی غصّه ناک بنده واقف شود و از کمّ و کیف بلایای وارده با خبر گردد و بی تفاوت از کنارم بگذرد ، هیچ گونه عذری در دادگاه تقویم بشری نخواهد داشت ، هنگامی که همه سرگرم زندگی خویشند و به دنبال ازدیاد اموال و تکاثر اعتبارند و فارغ از غم و ترس می باشند این بازمانده ی رسول الله ، جانش را بر کف نهاده و در غل و زنجیر اعداء است و خانواده اش در به درند و به فقر و فلاکت ظاهری مبتلایند ، آیا سزاوار است که خداجویان و وطن گرایان از برابرش به آرامی و بی خیالی بگذرند؟
به هر کس که از این جنایت بی نظیر آگاه شده بگوئید اگر عاشق خدایند ، من به خاطر دفاع از آبروی پروردگار گرفتار شده ام و چنانچه ملّی گرایند ، هشت ماه در زندان بودنم به جرم پایداری در حقوق بشر است .
آیا صاحب وجدانی هست که ناله ی این وارث انبیاء را بشنود و جوابی ندهد ؟
آیا وطن پرستی پیدا می شود که به اضطرار این دلسوز ملّت و کشور ، بی اعتنائی نماید ؟
نمیدانم از عمرم چه مقدار باقی مانده ، ولی آثار مرگ را در درون و برونم ملاحظه می کنم و به شما مسئولیّت وجدانی میدهم که به هر طوری که میتوانید با این ذریّه فاطمه ، همسوئی کنید و نوامیسم را از هرج و مرج فکری و مالی ، در امان بدارید.
به یقین که اکنون ، زمان تجلّی فقرات زیارت عاشوراست ، کل یوم عاشورا و آنچه را که به کرّات گفته اید باید به عمل در آورید .
یا لیتنی کنت معکم و شیر مادرتان را که قطره قطره اش افشای راز سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم بود را پاس دارید
که وقت، رو به اتمام است، با سپاس .
سید حسین کاظمینی بروجردی
فاطمیّه 1428

هیچ نظری موجود نیست: