۱۳۸۶ تیر ۴, دوشنبه

اطلاعيه ...

آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي و تعدادي از يارانش به دادگاه ويژه روحانيت فرا خوانده شدند. بنابر گزارش يك منبع موثق مسئولين دادگاه ويژه ي روحانيت در يك حركت غير متعارف ، از صبح روز دوشنبه برابر با 25 ژوئن 2007 آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي و تعدادي از يارانش را در حالي كه به زنجير كشيده شده بودند وارد دادگاه كرده و تا ساعتي پس از غروب آفتاب بدون هيچ توضيحي در آن محل نگه داشته اما از برگزاري دادگاه خبري نبود .
به نظر مي رسد با توجه به اطلاع رساني قبلي مبني بر حضور خبرنگاران داخلي و خارجي براي پوشش اخبار مربوط به اين دادگاه غير قانوني ، مسئولين امر ابتدا ساعت شروع جلسه را به ساعت 15 همان روز به تعويق انداخته اما در پايان خبري از جلسه نبود . با توجه به سردرگمي مسئولين دادگاه ويژه روحانيت در برخورد با اين پروندۀ جنجال برانگيز ! ادامه رسيدگي به اتهامات آيت الله بروجردي به ابتداي هفته ي آتي موكول گرديد.
******************************************
لينك فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی را اينجا ببينيد.

هیچ نظری موجود نیست: