۱۳۸۶ تیر ۳, یکشنبه

آزادي در ژن آدميست

(آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی)
آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي مبارز آزاديخواه و روحاني مخالف تز ولايت فقيه در ايران ، مدت نُه ماه است كه تحت شديدترين شكنجه هاي وحشيانه و غير انساني در زندان اوين قرار دارد . ايشان هم اينك مراحل دادگاهي خويش را سپري مي نمايد . لازم به ذكر است در حالي كه توسط دادستاني دادگاه ويژه روحانيت دادخواست اعدام ايشان ارائه گرديده است ولي تاكنون وي از حق داشتن وكيل محروم است ! لذا از تمامي خبرگزاريها ، رسانه هاي بين المللي و نهادهاي محترم حقوق بشر دنيا درخواست مي گردد براي بازتاب اخبار مربوط به دادگاهي ايشان ، نسبت به اعزام نمايندگان و خبرنگاران خود اقدام مقتضي به عمل آورند.

محل و زمان برگزاري دادگاه : صبح روز دوشنبه 25 ژوئن 2007 ميلادي
تهران - خيابان ولي عصر- ابتداي خيابان زعفرانيه - خيابان مقدس اردبيلي - جنب فرمانداري- دادگاه ويژه روحانيت