۱۴۰۱ مهر ۸, جمعه

✍🏻 برگزیده اشعار "دادرس ملت بيچاره كو؟":

 


خدا درد و خدا درمان 
ولٰکن درد بی‌ درمان! 

خدا جان و خدا جانان 
ولی بی‌ جان شده جانان! 

خدا حُسن و خدا خوبان 
بِمُردم در نبود آن 

خدا احسن بیامد در همه ادیان 
نگر اقبح شده این سان! 

خدا روزی ده انسان 
خلایق گشنه در ایران 

خدا شافی، خدا وافی 
شفایش در وفا نافی 

- وافی است، نافی است، مدام نفی می‌کند، این خلق تو کجا بروند؟

بروجردی،کاشف توحید بدون مرز  
  
از تدریس ۶۵۳۶                   
                        

هیچ نظری موجود نیست: