۱۳۹۷ دی ۳, دوشنبه

پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، به مناسبت کریسمس


میلاد عیسی مسیح، پیام آور صلح و صفا و صمیمیت را به همه طرفداران ایشان و کسانی که از آن حضرت الگو گرفته اند، تبریک می گویم. او پیام آور بزرگی بود که برای معرفی خدا هرگز از زور استفاده نکرد. ایشان معلم حقیقی خداشناسی ناب و دست نخورده می باشد که بشر همواره از آن دور بوده است.
من شخصا عیسی مسیح را یک رجل بزرگ آسمانی میدانم و اگر چه مسیحی نیستم، اما به شدت به او پایبند و علاقمند هستم.
متاسفانه همه ادیان و مذاهب موجود دچار اشکالات ریشه ای و اساسی هستند و در زمینه های حقوق بشر، انسان شناسی و رساندن پیام واقعی خداوند نارسا و ناکارآمد بودند. در مجموع می توان گفت به دلیل کوتاهی ادیان، نَفس بشر در شناخت بنیان گذار هستی اشباع نشد. ما اغلب می بینیم که خدا در همه ادیان و مذاهب کوچک شده، به حدی که آن عظمت از دید انسان رفته و تبدیل به خدایی شده است که به خاطر یک گناه بشر را به آتش می کشد!  
هنگامی که خدا را مدیر کل هستی بدانیم، آنگاه تمام کره زمین از چشم ما می افتد و در نتیجه انسان هایی که در آن زندگی می کنند، حتی دیده نمی شوند تا چه رسد به این که پیامی از جانب آن بزرگِ بزرگانِ ناشناخته به ما برسد. هر اسمی که برخدا می گذارند، به اندازه درک انسان ها در یافتن خداوند است.
عیسی مسیح عمر درازی نداشت و قربانی تروریسم دینی شد، یعنی علمای یهود در آن زمان به حاکم فشار آوردند که او را به عنوان کافر و مرتد به صلیب بکشانند .
گناه عیسی مسیح این بود که می گفت خرافات را از مذهب و دین جمع کنید. متاسفانه اکنون هم ادیان و مذاهب گرفتار انواع و اقسام خرافه ها هستند که با عقل بشر سازگار نیست و بهانه ای به دین ستیزان داده اند. اکنون در مورد ادیان سوالاتی مطرح می کنند که برای آن پاسخی وجود ندارد. به همین دلیل، ما هم تعصب به ادیان و مذاهب را کنار گذاشته ایم و به دنبال راه عیسی مسیح حرکت می کنیم و در یافتن مدیریت هستی تلاش می نماییم.  
آغاز سال میلادی بر همه مسیحیان جهان خجسته باد، من از خواهران و برادران مسیحی ام انتظار دارم که  پا جای پای عیسی بگذارند. آن عیسی مسیح که اشاعه دهنده حرف های بیهوده نبود و هرگز نگفت که با پول می شود بهشت را خرید. عیسی مسیح مادی نبود، حضرت روح الله دست اش را کاملا از دنیا کنار کشیده بود، به حدی که جا و مکان نداشت  و همیشه در حال سیر و حرکت بود و به دلیل عدم وابستگی به مادیات، دائما هجرت می کرد.
برای تمام خداجویان جهان که خدا را از پس پرده های ابهام دنبال می کنند، طلب هدایت دارم و آرزو دارم که این سال جدید میلادی، سال آرامش برای جهان باشد و پی آمد آن برای جهانیان، فراوانی نعمت، برطرف شدن تهدید جنگ، بهبود اقتصاد  و رفع کدورت های مختلف بین انسان ها باشد.
خدا نگهدار
بروجردی، دسامبر 2018
ایران، تهران، حصر خانگیبه میلاد عیسی جهان شاد شد،

 که روح بنی آدم ازآن دمش، ناز شد
مسیحم تولد به انوار کرد،
 گره ها ز تقدیر ما باز کرد
چو عیسی مسیح آمد از سوی حق،
بداخلاقی از این بشر گشته لق
منم یک مسیحی نه در دین او،
که الگوی ما شد به آداب او
برای من او، یک معلم شده به صلح و صفا،
او مربی شده
به فرهنگ عالم رهایی دمید
به کون و مکان فجر خوبی دمید
هیچ نظری موجود نیست: