۱۳۹۶ اسفند ۲۸, دوشنبه

نوروز، روز نو شدن غم های ایرانیان

بروجردی کاشف  توحید بدون مرز، فرا رسیدن نوروز باستانی را به ایرانیان مقیم وطن مظلوم و محروم و هموطنان عزیز خارج از کشور،  و همچنین مردم  کشورهای همسایه و همه کسانی که در سراسر دنیا این عید را جشن گرفته و گرامی می دارند، شادباش می گوید. این عید سعید ملی متعلق به ‌تمامی آن ‌هایی است که آن را پاس می‌ دارند و برایش ارزش قائل هستند، اما با صد افسوس که شادی فرزندان ایران‌ زمین، همراه با غم فقر و غصه تبعیض و اشک خشونت و آه ناامنی و ناله دردهای بی‌درمان و رنج‌های بی پایان روزگار سختی است، که از در و دیوار مملکت مقدسمان بر مردم بی ‌پناه و سرگردان و نگران می‌بارد. 
در سفره‌های هفت‌ سین اکثریت قاطع هم‌ میهنانمان، به جای کتاب آسمانی، وعده‌های جاری نشده، عملی نگشته و قول‌های بایکوت شده، از کتب منسوب به پروردگار قرار گرفته و جای ظرف آب،  خشکسالی و بی آبی آمده و شمع کوچک که به اطرافیان حس خاص عاطفی را منتقل می‌کرد، تبدیل به آتشی سوزان گشته و دل‌های مستضعفین را می‌گدازد. سیر در این سفره، پیام سیری از زندگی را می‌دهد. در جایی که مردم در بهترین شرایط از لحاظ داشتن منابع طبیعی و مخازن زیر زمینی هستند، ولی برعکس در بدترین موقعیت مالی و اقتصادی و معیشتی قرار گرفته‌اند.
 آیا ملتی که همواره در عزای غارت مایملک موروثی خود هستند و هیچ‌ گاه به حقوق وجدانی خویش نرسیده‌اند، می‌توانند  شیرینی بخورند و شربت بنوشند در حالی‌که هرگز دغدغه فشارهای وارده بر عمرشان خواب و خوراکی برایشان باقی نگذاشته است!؟
بروجردی ، کاشف توحیدی بدون مرز
ایران، تهران، ادامه زندان در منزل

اسفند ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست: