۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برنامه هایی در شهرها و کشورهای مختلف برگزار کرده است که از جمله ماراتن نامه نویسی برای دولتهایی که افراد را به دلیل اظهار نظر یا داشتن عقاید دینی یا سیاسی بازداشت و زندانی کرده اند. این فعالیتی است برای کمک به زندانیان عقیدتی سیاسی در سراسر دنیا چین و ترکیه و ایران و......
به همین مناسبت از نماینده آقای کاظمینی بروجردی دعوت شده بود که در یکی از همین جلسات و مراسم در شهری در هلند شرکت کرده و در مورد حقوق بشر، جایگاه تاریخی و جغرافیایی حقوق بشر در دنیا سخنرانی کند. وی در سخنان خود گفت:
امروز روزی است که زبان مشترک برای ایجاد صلح در دنیا ، حقوق بشر است و همه ساکنین کره زمین به هم مرتبط بوده و نمی توانند از هم جدا باشند و سرنوشتشان به هم گره خورده است  ما همگی مانند سرنشینان یک کشتی بزرگ هستیم که با سوراخ شدن یک قسمت همه کشتی غرق و نابود می گردد، بنابراین لازم است که تک تک ما در هر کشوری که زندگی می کنیم از ایجاد برابری و عدالت و صلح در همه جهان حمایت کنیم این تنها راه رسیدن به آرامش و صلح است و نکته مهم این که برای دستیابی به حقوق مسلم انسانها لزوم ایجاد دولتهای سکولار در منطقه خاور میانه کاملا مبرهن است چرا که امروز درگیری های مذهبی و خشونت های دینی که جهان را تهدید می کنند ، زاییده وجود حکومت های دینی هستند مانند حکومت ایران . وی همچنین خاطرنشان کرد در ایران که امروزه مجرمینی که با سرکوب و شکنجه مردم به راحتی به اختلاس و فساد می پردازند ف بر مردم حکومت می کنند ولی دانشمندان ، رهبران دینی آزاداندیش،  وکلا، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، فعالین حقوق بشر و حقوق مدنی در زندانها تحت شکنجه اند. وی در این سخنرانی وضعیت آقای سید حسین کاظمینی بروجردی را یک نمونه مهم و بارز نقض حقوق بشر در ایران معرفی کرد که امسال یازدهمین سال حبس ناعادلانه و غیرقانونی اش را می گذارند و همواره شعارش آزادی و عدالت و جدایی دین از حکومت بوده است.
مریم موذن زاده ، نماینده آقای کاظمینی بروجردی، متذکر شد که امروز سیاستمداران و قدرتهای بزرگ و کوچک جهانی دغدغه شان حقوق انسانها و نجات بشریت نیست و همکاری مردم و سازمانهای غیردولتی برای کمک به رفع نقض حقوق بشر در دنیا و دستیابی به برابری و عدالت و صلح بسیار حیاتی است. برای داشتن دنیایی بهتر باید همگی تلاش کنیم.


هیچ نظری موجود نیست: