۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

گفتگوی تلویزیون دُر با نماینده آقای کاظمینی بروجردی

تلویزیون دُر در رابطه با پایان محکومیت آقای کاظمینی بروجردی با بانو مریم موذن زاده یکی از نمایندگان ایشان گفتگویی داشته است و از آخرین اخبار در رابطه با ایشان و پرونده آقای بروجردی همچنین موضع گیری خانم موذن زاده در سازمان ملل جویا شدند .

هیچ نظری موجود نیست: