۱۳۹۵ تیر ۴, جمعه

یازدهمین رمضان در اوین

رمضان امسال، یازدهمین رمضانی است که آقای کاظمینی بروجردی‬ در زندان سپری می کند . 
ده سال پیش در چنین ایامی بود که نیروهای مسلح استبداد دینی او و یارانش را مورد هجوم قرار دادند و با ضرب و شتم و بکار بردن گازهای سمی، نزدیک به هزار نفر را بازداشت و به شکنجه گاه های مخوف زندان اوین انتقال دادند.هیچ نظری موجود نیست: