۱۳۹۴ شهریور ۲۲, یکشنبه

سال نو عبری بر یهودیان سراسر جهان شاد باد

فرا رسیدن سال نو عبری را به یهودیان سراسر جهان شادباش گفته و آرزو می کنیم که در سال جدید صلح و امنیت برای جهانیان برقرار شود. 

تقارن روز جهانی صلح با روش هاشانا، یادآور این است که ایزد توانا جهان را همراه با عدالت و مساوات در همه ارکان هستی آفریده و آزادی و صلح را به عنوان زیربنای هستی قرار داده است. 
همچنین پیشاپیش فرا رسیدن اعیاد کیپور و سوکوت را نیز به جامعه یهودیان تبریک می گوییم .

پیام این مناسبتها که یادآور نجات بنی اسراییل از قید و بند استبداد و ظلم می باشد، این است که برای دستیابی به آزادی و امنیت باید صبر و ایثار را پیشه کرد و هزینه داد.
نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی

هیچ نظری موجود نیست: