۱۳۹۳ اسفند ۲۹, جمعه

نوروزی دیگر در اسارت و تبعید

درود پرودگار بنده نواز و مهرورز و رحمت گستر بر تمامی گرفتاران خشونت و قساوت، 
سلام بر ادیان و مذاهبی که بشریت را در آغوش احکام سهل و آسان خود، گرمی زندگی می دهند. اکنون که وارد سال جدید شمسی شده ایم، میهن عزیزمان را دروحشتناکترین زمان مشاهده می نمائیم که دمار از روزگار ملت مظلوم و فلک زده درآمده وبحث عید، نمک بر زخمهای دیرینه این مردم غارت شده است.

شادی اهل مملکت، فدای مخارج سنگین و کمرشکن سنگرسازی و صدور انقلاب در کشورهای همسایه و همجوار گشته و ناله ایرانی از فرط ستم و خفقان و فقر و دردهای لاعلاج، فضای تاریخ معاصر را فرا گرفته اینک استاد کرسی الهیات و منجی توحیدی که جرمش، پاکسازی معرفت رب از آلایشهای سیاسی است، وارد دهمین سال اسارت قهرمانانه خود گردیده  و در شش ماهه اخیر در شرایط کشنده ای قرار داشته که امیدی به تداوم حیاتش نمی باشد.
ما گروه شاگردان در تبعید او،  شیرینی نوروز را در واژگونی استبداد دینی می دانیم و همه هموطنان رنجور و مصیبت زده از زجر نداری و بیماری را قربانیان دیکتاتوری اسلامی دانسته و برای خلاصی آنها دعا می نماییم .
هم میهنان خارج نشین، مبادا لحظه ای از عسرت و ناهنجاری روحی وجسمی و مالی برادران و خواهرانتان در این مرز وبوم مقدس غافل شوید که مصائب فرزندان ایران زمین، تقویم بشریت را خونین کرده و پیری زودرس و سرخوردگی از عمر و سوءظن به دیانت و معنویت، فضای  تنفسی را تیره کرده و امیدها را در دل کشته، بهار در این بخش از دنیا بی معنی است و نسیم آغازین سال طراوتی ندارد و سبزی های درختان و گیاهان پیامی برای روحنوازی ندارند.
ماه هاست که سید حسین کاظمنیی بروجردی در موقعیت مراقبتهای امنیتی قرار داشته وآزار و اذیت این اسوه مقابله با مذهب زور و خفت موجب بروز بیماریهای شکننده و کشنده اش شده که انتظار می رود تا وکلای آزادیخواه پژواک صدایش گردند و نمایندگان حقوق بشر در سراسر جهان قبل از قتلش در زندان اوین حرکت اساسی و همه جانبه ای را در باب تعمیم شعائر و  
مواعظش آغاز کنند و مانع تداوم شکنجه هایش گردند 

گروه شاگردان در تبعید منجی توحیدی
اول فروردین 1394


هیچ نظری موجود نیست: