۱۳۹۳ آبان ۸, پنجشنبه

انتشار نظرات آقای بروجردی، فقط از طریق سایت رسمی ایشان مورد تایید است

 براساس گزارش های رسیده، در پی انتقال آقای حسين کاظمینی بروجردی به قرنطینه پیش از اعدام به علت انتشار کتاب جدید شان که از سوی حکومت ارتداد خوانده شده است، اخیرا نسخه هایی از این کتاب از سوی عده ای ناشناس انتشار یافته که تحریف شده و با مطالب کتاب اصلی مغایرت دارد. این عمل در شرایط فعلی در راستای ادامه ترور شخصیت آقای بروجردی و انحراف افکار عمومی از مطالب و نظرات واقعی ایشان صورت گرفته است.
به این وسیله به اطلاع همگان  می رساند که انتشار هرگونه مطلب، کتاب، نوشته، فیلم و صدای آقای بروجردی و مواردی از این قبیل که در وب سایت هایی غیر از وب سایت های رسمی ایشان بام آزادی منتشر شود، از درجه اعتبار ساقط است و انتشار نظرات ایشان، فقط از طریق سایت رسمی ایشان معتبر و مورد تایید می باشد.
یادآوری می شود که دادگاه ویژه روحانیت ایشان را به علت انتشار این کتاب با عنوان "اصلاح الفبای توحید" مرتد شناخته و نظرات ایشان را بدعت در دین و مخالف نظرات رهبری رژیم دانسته بود. در تاریخ اول مهرماه سال جاری دادستان ویژه روحانیت به وی اطلاع داد که کیفرخواست اعدام صادر شده است. پس از آن در تاریخ نهم مهرماه ایشان به محلی نامعلوم که قرنطینه پیش از اعدام خوانده شده انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در سلول انفرادی و در وضعیت نامعلومی به سر می برد.
نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی در خارج از کشور
رویا عراقی
مریم موذن زاده
جهانگیر صالحی
طیبه حسینی یزدی 

هیچ نظری موجود نیست: