۱۳۹۳ مهر ۲۶, شنبه

گفتگوی تلویزیون اندیشه با معاون آقای کاظمینی بروجردی

گفتگوی تلویزیون اندیشه با خانم دکتر رویا عراقی، معاون آقای کاظمینی بروجردی در مورد اندیشه های ایشان و آخرین وضعیت این زندانی عقیدتی
هیچ نظری موجود نیست: