۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه

صفحه آخر

در صفحه آخر برنامه ای در صدای آمریکا در مورد آقای کاظمینی بروجردی و عقایدشان صحبت شده است .

هیچ نظری موجود نیست: