۱۳۹۲ بهمن ۱۱, جمعه

وخامت وضعیت سلامتی آقای کاظمینی بروجردی و اذیت و آزار دادگاه ویژه روحانیت علیه ایشان

علیرغم وضعیت حاد جسمی آقای کاظمینی بروجردی، موحدی معاون دادستان ویژه روحانیت در سلول ایشان حضور یافت و به جای انتقال وی به بیمارستان و درمان ایشان به اذیت و آزار و شکنجه روحی آقای بروجری پرداخت.
به گزارش فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران، صبح روز سه شنبه مورخ 8 بهمن 92 از ساعت 8 صبح  وضعيت جسمي آقاي كاظميني بروجردي به وخامت گراييد، بطوری که درد شدید در ناحیه قلب و سینه باعث عرق سرد و رعشه در بدن ایشان شد و تا چند ساعت بي رمق در گوشه اي افتاده بودند و توان حركت نداشتند. اما با وجود چنین وضعیت وخیم جسمی، این زندانی عقیدتی حتی به درمانگاه زندان نیز منتقل نشد، بلکه بعد از ظهر همان روز موحدی، معاون دادستان ويژه روحانیت،  به همراه چند نفر به بند ويژه روحانيت زندان اوین ( بند ٣٢٥) آمده با مراجعه به سلول آقای بروجردی وی را مورد آزار روحی قرار داده و به جای رسیدگی به وضعیت ایشان،  با  تمسخر و توهين با وی برخورد كردند.
دادگاه غیر قانونی و غیر انسانی  ویژه روحانیت که زیر نظر مستقیم خامنه ای می باشد، آقای کاظمینی بروجردی را به 11 سال زندان در تبعید محکوم کرده است و ایشان که هشتمین سال این محکومیت را سپری میکند، با وجود بيماريهاي قلبي و تنفسی، كليوي  و درد مفاصل از دارو و درمان محروم است، حقوق اولیه اش نقض شده از داشتن وکیل مستقل منع گردیده و اجازه مرخصی استعلاجی  هم ندارد حتی یک ماه پیش که ايشان را به  دادگاه ويژه روحانيت بردند، در حالی که زنجیر به دست و پایش بود  به ايشان، پدر و خانواده شان توهين كردند و برای آزاردادن بیشتر آقای بروجردی،   در تمام مدت وی را در سرویس بهداشتی دادگاه ویژه روحانیت نگه داشتند. این دادگاه فرمایشی همواره ايشان و خانواده را تحت فشار گذاشته تا آقاي بروجردي را وادار به سازش و تسليم با ولی فقیه آخوند علی خامنه ای نمايند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به وضعیت حاد جسمی آقای کاظمینی بروجردی هشدار می دهد واز کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به عدم درمان و اذیت و آزار این روحانی زندانی و سایر زندانیان سیاسی در ایران است.

هیچ نظری موجود نیست: