۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

تجمعی برای آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی در برلین

جمعی از اعضا انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران روز شنبه ششم مهرماه ۱۳۹۲ با برگزاری تجمعی بشردوستانه و صلح جویانه خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی - عقیدتی در ایران شدند.

این اقدام بشردوستانه که یک نیمه روز بطول انجامید ابتدا با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین پایتخت آلمان آغاز شد و سرانجام با حرکت بسوی نهادهای رسمی دولتی در برلین پایتخت آلمان پایان یافت.
مسیر انتخابی برگزارکنندگان این حرکت همبستگی و انساندوستانه با مسیر برگزاری مسابقات ماراتن در شهر برلین – آلمان یکی بود پرچمداران برای ارسال پیام حمایت از حقوق بشر ، آزادی و صلح با نواختن دف ، نی و ویولن و سر دادن شعارهایی به زبانهای انگلیسی ، آلمانی و پارسی نسبت به آزادی خانم نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر مراتب خرسندی و خشنودی خود را ابراز داشتند و خواستار تداوم بخشیدن به اقدامات مقامات ایران در آزادی سایر زندانیان سیاسی – عقیدتی از سیاهچالهای ایران شدند.
این حرکت با جلب نظر جمع بیشماری از تجمع کنندگان  و بازدیدکنندگان برای مشاهده مسابقات ماراتن همراه شد. اعضا انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران از تداوم اقدامات این نهاد حقوق بشری تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران خبر می دهند.
منبع : سایت در داخل ایران

هیچ نظری موجود نیست: