۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

اخراج از کار نجمه سامنی، یکی از هواداران آقای کاظمینی بروجردی

در راستای تشدید فشارها و اذیت و آزارها، احضارها و بازجویی از خانواده  و بستگان آقای کاظمینی بروجرد و اخراج از کار هوادران ایشان، خانم نجمه سامنی از محل کار خود اخراج گردید.
به گزارش «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »خانم سامنی کارمند یک مجتمع ورزشی خصوصی بود، که پیش از این یک بار در سال 85 بازداشت شده  بود.  از آن زمان تاکنون هنوز  پرونده ایشان  در دادگاه ویژه روحانیت باز می باشد.
به ایشان ابلاغ شده است که از روز بیست و چهارم شهریور  1392 اجازه حضور در محل کار خود را ندارد و اخراج است. این اخراجیه بدون اخطار قبلی و یا اعلام نارضایتی از سوی کارفرمای ایشان صادر شده است.

لازم به ذکر است که  دور جدید اخراج هواداران آقای کاظمینی بروجردی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1392آغاز شده است  بطوریکه سه نفر دیگر از بانوان هوادار ایشان نیز ماه گذشته از کار خود بدون هیچ دلیلی اخراج شدند .
همچنین تعدادی از بستگان آقای کاظمینی بروجردی را به دادگاه ویژه روحانیت احضار کرده اند تا با تهدید و اعمال زور آنها را وادار به همکاری کنند و از آنان استفاده کنند تا آقای کاظمینی بروجردی را به پذیرش خواست آقای خامنه ای مبنی بر امضای توبه نامه  و سکوت و سازش وادار نمایند. از جمله این افراد میتوان خانم اکرم ولی دوستی همسر ایشان و اقای مجتبی مقدسی که از بستگان ایشان هستند، را نام برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید فشارها،اذیت و آزارها،احضار ، بازجویی خانواده و بستگان   و همچنین  اخراج به منظور ایجاد فشار معیشتی  هوداران آقای کاظمینی بروجردی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۹ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۲۰سپتامبر ۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: