۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبه

استمداد خانواده آقای کاظمینی بروجردی از سازمان های حقوق بشری

خانواده آقای کاظمینی بروجردی از تمامی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری جهان خواستار رسیدگی مصرانه به وضعیت
این زندانی و سایر زندانیان سیاسی شدند.این نامه جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها  در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داد شده است.
صبح روز شنبه، مورخ 8 تیرماه 1392 برابر با 29 ژوئن2013، هنگامی که اعضای خانواده آقای کاظمینی بروجردی برای ملاقات به زندان اوین مراجعه نمودند، با وضعیت وخیم جسمی ایشان مواجه شدند.
آقای کاظمینی بروجردی که در حال گذراندن هفتمین سال از محکومیت یازده ساله خویش در زندان اوین می باشد، در اثر شکنجه ها و شرایط قرون وسطایی زندان های ایران دچار ناراحتی قلبی شده که منجر به عوارض ادم ریوی و همچنین ادم و تورم شدید پاها و زانوها گردیده است. اکنون در اثر شدت بیماری، تنفس و راه رفتن برای ایشان بسیار دشوار شده و نیاز فوری به درمان و رسیدگی پزشکی در یک بیمارستان مجهز دارند. لیکن، با وجود درخواست های مکرر خانواده برای مرخصی درمانی ایشان نه تنها تاکنون موافقت نشده است، بلکه خود مسئولین زندان نیز از درمان اولیه ایشان خودداری می کنند و حتی از رساندن دارو توسط خانواده نیز همچنان ممانعت می نمایند.
 از طرف دیگر با وجود چنین شرایط دشوار، مدتی است که مراقبت های امنیتی در داخل زندان به شدت افزایش یافته است و کلیه تماس های تلفنی وی محدود شده و مکالمات ایشان کنترل و ضبط می شود. همچنین به جز زندانبان های معمولی، یک مامور ویژه اطلاعات هم به صورت شبانه روزی آقای بروجردی را تحت نظر و مراقبت دارد.
در پی آخرین دیدار خانواده با ایشان، آنها اعلام کردند که رژيم ستمديني براي از پا درآوردن اين پیشوای آزاد اندیش و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی  همچنان با به کار بردن انواع شکنجه ها و حتی حذف فیزیکی زندانیان، به سرکوب وحشیانه و غیر انسانی آنها ادامه می دهد.
بنابراین اعضای خانواده آقای کاظمینی بروجردی مصرانه ازتمامی نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی دگراندیش و سایر زندانیان شدند.


خانواده آقای کاظمینی بروجردی
تیرماه ۱۳۹۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست: